32 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7148
Extract uit de resolutiën van de Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland in hun E.G.M. vergaderinge genomen op saturdag den 13 december 1788
: R17040
Extract uit de resolutiën van de Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland in hun E.G.M. vergaderinge genomen op saturdag den 13 december 1788
: R17041
The Orange and the Rose; Holland and Britain in the age of observation, 1600-1750 Tentoonst. London, Victoria & Albert Museum,, 22 october - 13 december 1964
: R53557
Catalogus der Tentoonstelling Prins Eugène, zweeds schilder, Museum Het Prinsenhof, Delft, 13 december (1959) tot 15 februari 1960
: R53630
Huishoudelijk reglement van het Lederbewerkersgilde, onder patronaat van St. Chrispijn, opgericht 13 december 1892, onderafdeeling van den Ned. R.K. Volksbond, afdeeling Delft
: R76039
Geloven is richtingsbesef : toespraak door Dr.ir. A.P. Oele op 13 december 1987 t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afd. Delft in de Waalse Kerk te Delft
: R23005
Holland
: R56808
Kasteelkatern :
: R70248
: 106334

Revision history of "13 december"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies