21 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7208
De Restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk te Delft
: R65600
Nieuwsbrief Rijksdienst voor de Monumentenzorg
: R71683
Spot op Spoorzone
: R80420
Komst en vertrek van de minderbroeders in Delft - De minderbroeders en de beeldenstorm van 1566 - Partijtwisten vóór de terugkeer van de van de minderbroeders Jezuïeten contra seculieren in Delft tot 1709 In 1709 keerden de franciscanen in Delft terug -
: R65802
: S7322
: S3954
: S7276
Archeologisch bodemonderzoek in Delft
: R57675
Een erflaatster met verlichte ideeën : vierduizend liefhebbers voor een erfenis
: R70660

Revision history of "13 januari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies