56 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
algemene schietwedstrijd georganiseerd door de scherpschuttersvereniging 'Rotterdam', 4-13 juli 1913
: 103793
Erno Prosman heeft het wereldrecord blind simultaan dammen, maar toch is hij niet helemaal tevreden
: R31630
Vermeer leeft nog in Delft
: R52007
P.A. de Genestet
: R61292
Werken aan kunst in Kadmium
: R67898
Vertrouwd vervreemd
: R71134
Programma van het matiné musicale door het muzijkcorps der Delftsche Schutterij 7 Juli 1862, van Odin 9 Juli 1862, groot concert van Apollo 10 Juli 1862, matine musicale 11 Juli 1862, groot vuurwerk 11 juli 1862 en soirée musicale 13 Juli 1862
: R65070
: S7321
Vermeer tentoonstelling : ter herdenking van de plechtige opening van het Rijksmuseum op 13 juli 1885
: R29728
Zondag in Delft : de kleurrijkste krant van Delft
: R18319

Revision history of "13 juli"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies