46 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S3858
Ordre van den Hove van Hollandt : op het jaarlijcks vernieuwen van den eedt by de Advocaten, Procureurs, Deurwaarders, Boden en Suppoosten, mitsgaders extract uyt de instructie van den Hove van den jaare 1531... etc. ... in dato den 15 December 1724
: R27077
Furniture, Clocks, Carpets, Sculpture and Works of Art, 14-15 December 2004
: R48639
Buitengewone Eerdienst ter bediening van het Heilig Avondmaal, bij het Genootschap Christo Sacrum, op Zondag den 15. December 1805. Des avonds ten 5 uren
: R53839
Extract uit de ordonnantiën op het schuitenveer tusschen de steden Delft, Leyden en Den Haag, gearresteerd bij de raden derzelve steden op den 27. april en 4. july 1805, alsmede op den 2. en 15. december 1806 betrekkelijk het loon der kruijers aan den
: R55347
Old Master Pictures, 15 December 2000
: R71288
Structuurplan voor de Gemeente Delft, vastgesteld 15 december 1983
: R75434
Cygnea cantio of leste sang Ioh. Wtenbogaert, dat is: meditatie over VI, VII, VIII ende IX veersen van den psalm XL, uytghesproocken inde Remonstrantsche gemeente van 's-Graven-hage op ... 15 december 1632
: R22170
1e eeuwboek van het Technologisch Gezelschap te Delft, 1890-1990, opgericht 15 december 1890
: R22393
Menukaart 'maaltijd op den zeventigsten verjaardag van Ir. Jan Schouten, 15 dec. 1922'
: 174633

15 december

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

1619

Delft: Kunstschilder Adriaen van Rijpervelt treedt in het huwelijk met Geertge Jansdr.

1675

Delft: Johannes Vermeer wordt begraven in de Oude Kerk.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies