25 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7274
Feest-voorstelling ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van Z.M. onzen geëerbiedigden koning, op 19 februari 1887, in de Stads Doelen. Met welwillende medewerking van het Garnizoen, de Schutterij, de Weerbaarheid, de Zangvereeniging "Amicitia" ...
: R29494
Verslag van de visitatie van het St. Barbara-klooster te Delft door eene commissie uit de orde der Minderbroeders: 6 juli 1570, 19 februari 1571
: R47188
Bestek en voorwaarden voor het uitvoeren van een werken tot het watervrij maken van de tunnel op het station Delft, aan te besteden 19 februari 1906
: R51675
Het begrip restitutie in het noordwestelijke Doperdom : openbare les gegeven bij de aanvaarding van het lectoraat in de mennonitica aan de kweekschool der Algemene Doopsgezinde Societeit op 19 februari 1966
: R63378
Statuten, huishoudelijk reglement en reglement voor den bode van de Oranje-Vereeniging ''Westerkwartier'' te Delft, opgericht 19 februari 1910
: R71188
delft nota van uitgangspunten
: R60985
Zutphen MoNUmentaal
: R68110
Westerheem
: R56308
Holland
: R56729

19 februari

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

1686

Delft: Schilder Ary Jacobsz Corsendonck II wordt begraven in de Nieuwe Kerk.

1686

Delft: Kunstschilder en kunsthandelaar Abraham de Coge wordt begraven in de Nieuwe Kerk.

1796

Delft: Bierbrouwerij Het Nieuwe Ossenhoofd, Brabantse Turfmarkt 78, wordt gekocht om de St. Hippolytuskerk op te richten.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies