23 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7286
: S7423
Delftsche Gymnastiek- en Atletiek Vereniging ''Sparta''
: R70659
Kunst!! : jubileumuitgave tiende Delftse Atelierroute, 22+23 oktober 2005
: R31418
Graaf Hendrik van den Bergh 1573 - 1638 neef en tegenstander van Prins Maurits en Prins Frederik Hendrik
: R50231
Gedenkschrift ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het "Evangelisatie-Koor", op zaterdag 23 oktober 1971 te Delft
: R66349
Aan alle katholieken van de oude en nieuwe begrenzing van onze parochie (Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Delft : afkondiging op 23 oktober 1960 van wijziging der parochiegrenzen)
: R25655
: 105131
: 105137
Westerheem
: R56337

Revision history of "23 oktober"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies