344 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Gaat Poldervaart verloren als uitwatering van Delfland? Volgens nog niet gepubliceerd rapport zou bedding zijn bestemd voor Benelux-spoorlijn
: R63015
Opgravingen in de Oude Kerk - Blootgelegde muurresten duiden vroegere afmetingen van kerk aan Getracht zal worden ook de juiste plaats te bepalen van de Romaanse kapel, die er vóér de Oude Kerk was
: R64342
Het Prinsenhof wordt gerestaureerd
: R64560
De toestand van Delft en de begrooting
: R72411
Programma van de feestviering ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan (op 4, 6, 7, 8 en 9 november 1887) van de rederijkers Kamer Tollens te Delft, opgericht 4 november 1867, in de schouwburg en concertzaal van den Doele
: R25301
: S7263
Documentatie betreffende de erepromotie van de dichter dr. Dirk Coster, Delft
: R53695
: 134611
: 134612
Digitale knipselkrant Erfgoed Delft en Omstreken
: R68673

Revision history of "4 november"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies