3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Archeologische Rapporten Nr. 1 :
: R52476
Keur of politieverordening op de wateringen, slooten, bruggen, heulen en bruggehoofden in den Babberspolder, gelegen onder de gemeente VlaardingerAmbacht, Vlaardingen en Kethel, afgekondigd 14 april 1925
: R61925
Keur of politieverordening op de Wateringen, Slooten, Bruggen,Heulen en hoofdeinden van Bruggehoofden in den Babberspolder, gelegen onder de gemeenten Vlaardinger-Ambacht en Kethel 13 november 1909
: R61929

Babberspolder

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Polder vanouds behorend tot Vlaardingen. Lag aan de westzijde van de Poldervaart. Met de grenswijziging van 1965 kwam een deel aan Schiedam. De overheid wilde nl dat het Rijkswegtracé onder één gemeentelijke verantwoordelijkheid kwam. Schiedammers gebruiken deze naam ook als een gemakshalve afkorting voor de > Klein Babberspolder.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies