geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Bernardus IJzerdraatsinge

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Omschrijving straatnaam


van Frans Rietveldpad naar Jan Jacobus Smitpad; Geuzenbuurt; rbsl 27.04.1981 / B&W 16.02.1982. Naar Bernardus IJzerdraat (1891-1941), wandtapijtenrestaurateur uit Schiedam. Geestelijke vader van de Geuzen-groep. Schreef omstreeks 15 mei 1940 zijn eerste pamflet dat hij Geuzenbericht nr.1 noemde, indachtig het verzet dat de geuzen boden aan het bewind van Alva in de 80-jarige oorlog. Het contact dat hij kreeg met Jan Kijne, lid van de Vlaardingse wandel-vereniging Flardinga, leidde tot de vorming van de verzetsgroep. Die Geuzengroep bestond aanvankelijk uit de leden van die wandelgroep, later kwam er uitbreiding met mensen uit, voornamelijk Schiedam en Rotterdam die daarmee eveneens onder de leiding kwamen van Bernardus IJzerdraat. Ook nadat hij in juli 1940 naar Haarlem verhuisde bleef hij vandaar de groep inspireren en activeren. In het proces werd hij veroordeeld tot driemaal de doodstraf en 15 jaar tuchthuis. Zie ook bij Geuzenbuurt.


Bronvermelding


Rook, W.P. Het nieuwe straatnamenboek Schiedam, Straatnamen van Schiedam: Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatieaanduidingen, Post Scriptum, 2003.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies