10 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: C15659
Betsy Perk, voorvechtster van rechten der vrouw : militante persoonlijkheid stierf halve eeuw geleden
: R57480
: S3523
: S3764
Over Jaques Perk en zijn tante
: R64494
Jaques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter
: R64659
Jaques Perk, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter
: R64658
Pennekrassen
: R28026
De laatste der Bourgondiërs in Gent en Brugge, 1477-1481
: R64660
100 jaar 'Tesselschade-Arbeid Adelt' in Delft
: R21844

Perk, Betsy

From VerhalenWiki

(Redirected from Betsy Perk)
Jump to: navigation, search

Leefde van 1833 - 1905.

Betsy Perk schreef romans en toneelstukken. Daarnaast staat ze bekend als pionierster van de vrouwenbeweging.

Betsy groeide op aan het Vrouwjuttenland 12 te Delft. Betsy had haar hart aan de schrijfkunst verpand. Zij begon met het schrijven van sprookjes, die in tijdschriften werden gepubliceerd. Haar eerste roman was 'Een kruis met rozen' (1864). In 1867 overleed haar vader en verhuisde het gezin naar het Oosteinde 85.

Betsy Perk.jpg

Vrouwenblad

Betsy wilde de positie van vrouwen verbeteren, die in Betsy’s tijd vaak niet al te best was. Zij wilde dit bereiken met behulp van de pen. Zij wilde een weekblad gaan uitgeven met de titel Ons streven. Het doel van het weekblad was om het lot van de vrouw te verbeteren. Er verscheen een proefnummer, waarover Betsy echter niet tevreden was. Zij ging vervolgens een ander blad uitgeven in samenwerking met een andere uitgever. Dit blad had de titel Onze roeping. In dezelfde periode kwam ook het blad Ons streven uit, maar dit was niet onder redactie van Betsy Perk. De beroemdste abonnee op het blad Onze roeping was Koningin Sophie, echtgenote van Koning Willem III.

Nijverheid en kunst voor vrouwen

In oktober 1870 stond in de Delftsche Courant dat in het tijdschrift Onze Roeping door Betsy Perk het denkbeeld ontwikkeld was om in mei 1871 te Den Haag een nationale tentoonstelling te houden. De opbrengst zou zijn voor een magazijn voor vrouwelijke nijverheid en kunst. Dit resulteerde in de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vereeniging Arbeid Adelt. Deze vereniging bestaat nog steeds.

Lees meer over haar in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.

Bron: Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van nu. Uitg. VO|C Delft, mei 1996. ISBN 90-75095-23-6 (verkrijgbaar bij het Gemeente-archief Delft)

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies