203 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Atelierportret Cor Dam
: 197474
op 100 jaar Kon.Zoöl.Genootschap A'dam 1838-1938
: 103880
: S7206
Christus neemt afscheid van zijn moeder
: 104557
Stamboom "Van Dam" begonnen in Delft van 19-11-1718 tot heden
: R28733
zonder titel
: 104312
Bord 'D: Rees Delfs Porceleijn vaarder op Amsterd 1753.'
: 104958
Notitieboekje van de VOC-Kamer Delft met almanak
: 105016
: 105135
: 132251

Difference between revisions of "Dam"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Omschrijving straatnaam''' ---- Van Nieuwe Sluisstraat naar Vlaardingerstraat; Schienoko; Als er één straatnaam in Schiedam is die van historische betekenis...')
 
(No difference)

Latest revision as of 14:31, 31 July 2020

Omschrijving straatnaamVan Nieuwe Sluisstraat naar Vlaardingerstraat; Schienoko; Als er één straatnaam in Schiedam is die van historische betekenis is, dan is het wel de Dam. Het is de dam in de Schie ofwel de ‘Schiedam’ die omstreeks 1260 is opgeworpen en daarmee de aanleiding was voor de vorming van de nu nog in gebruik zijnde straatnaam. Na de grote overstromingen van 1163/1164 werd door abt Wibold van de Abdij van Egmond bepaald dat dijken moesten worden aangelegd ter bescherming van het achterland. Er kwam toen een dijk vanaf Vijfsluizen naar 's Gravenhuize bij Overschie. Dit werd de latere Oude Dijk. Met de aanleg van de > Nieuwlandsekade (nu Vlaardingerdijk) in 1240 ontstond een polder tussen deze kade en die Oude Dijk, de Nieuwlandsepolder. In 1248 waren er weer grote overstromingen. In een veel groter verband werden toen dijken gelegd of opgehoogd tussen Maassluis en Gouda. Voor Schiedam waren dat de > Delflandse Maasdijk (Vlaardingerdijk) en Schielands Hoge Zeedijk (Rotterdamsedijk). Met daartussen de bekading van het poldertje van Dirk Bokel. En ook dat moest op diezelfde dijkhoogte gebracht worden om één gesloten dijkfront te krijgen. Omdat de Schie nog een vrij stromende rivier was kreeg de dijk daar het karakter van een dam. De afsluiting van de Schie maakte dat doorgaande scheepvaart niet meer mogelijk was. Scheepsladingen werden daarom van het ene schip naar het andere door mankracht overgebracht. In 1328 maakte men op de Dam een overtoom, een soort windas waarmee men schepen eerst op de Dam trok om ze vervolgens aan de andere kant weer in het water te laten zakken. Die overtoom bleef tot 1397 in gebruik. Maar waarschijnlijk was er al sinds 1339 een bevaarbare sluis. In 1775 nam men het besluit om een nieuwe sluis te maken die in 1779 gereedkwam. De oude sluis verdween in zijn geheel en toont met zijn nu nog bestaande naam én opening in de bebouwing waar zij was gelegen. Deze nieuwe situatie was de aanleiding om het gedeelte van de Dam tussen de Hoogstraat en die Nieuwe Sluis 'Korte Dam’ te gaan noemen. Ditzelfde stuk werd (volgens de kaart van de Gheyn) in 1598, en in de volksmond nog tot kort na de tweede wereldoorlog, ook wel > Kruisstraat genoemd. De plaats waar de Dam de Hoogstraat (toen Goystraat) bereikte, was oudtijds bekend als de > Drieweegschee (driesprong).


Bronvermelding


Rook, W.P. Het nieuwe straatnamenboek Schiedam, Straatnamen van Schiedam: Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatieaanduidingen, Post Scriptum, 2003.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies