geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Heijboer K.J.

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search


Bekend Schiedammer. Kornelis Jacobus Heijboer (Noordgouwe 1882- Schiedam 1970). Schoolhoofd. Volgde in Middelburg de Kweekschool. In 1902 begon zijn loopbaan in Dubbeldam. Via een paar andere plaatsen kwam hij in Rotterdam terecht waar hij in 1909 begon met lesgeven in het Buitengewoon Onderwijs. Les geven aan kinderen die niet bij machte waren de meest belangrijke vaardigheden aan te leren. Kwam in 1917 naar Schiedam. Werd benoemd tot het hoofd van de toen pas opgerichte School voor Buitengewoon Lager Onderwijs. De school was met drie lokalen toegevoegd aan de al langer bestaande Openbare Lagere School aan het Oude Kerkhof. Zorg voor de kinderen als die het 6e of 7e leerjaar doorlopen hadden was voor Heijboer en een aantal andere mensen aanleiding om de Vereniging Zwakzinnigenzorg op te richten. Hij zou zich hierin niet alleen in bestuurlijke zin bijzonder inspannen. Daarnaast was hij vanaf zijn studie een prominent promotor voor de korfbalsport. Hij was feitelijk medeoprichter van de Nederlandse Korfbal Bond. Ook hier had hij zijn verdiensten. Aan bijzondere medewerkers werd de K.J. Heijboermedaille toegekend. Zijn liefde voor sport was ook zichtbaar in de 1e S.B.L.O. waar hij enkele jaren voorzitter van was. In bestuurlijke zin was hij ook nauw betrokken bij het C.A.B. Het Comité Auto- en Boottochtjes voor invaliden. Eerst samen met het Rotterdamse Comité. Door de CAB werden ook rolstoelen uitgeleend. Toen bij het CAB het 30-jarig jubileum werd gevierd werd voor de rolstoelen het K.J. Heijboerfonds gesticht. Naast het eerder genoemde was hij ook bestuurslid van de Stichting Schoolwerktuinen en de Schiedamse Kunstkring. In 1942 ging hij met vervroegd pensioen. Werd toen nog door de gemeente benoemd tot evacuatie commissaris voor mogelijke oorlog ‘s calamiteiten. Door de periode van de oorlog was dit uiteraard maar tijdelijk. Maar 70 jaar oud kreeg hij van de Schiedamse Gemeenschap de erepenning en in 1968 opende hij feestelijk het nieuwe speelveld van zijn korfbalclub Succes aan de Mgr Nolenslaan. Dat was recht tegenover de inmiddels verdwenen Technische School. Hier is nu de ’s Gravelandseplas.

Rook Wim. Persoonlijk Archief.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies