11 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Jaarverslag Stichting Huyse van Sint Christoffel binnen Delft
: R19186
: C1849
Huyse van Sint Christoffel binnen Delft : algemeen verzorgingshuis voor ouderen : 1411 - 585 jaar - 1996
: R17680
Hoogbejaard Huyse van St. Christoffel capituleert
: R28074
Huyse van St. Christoffel
: R51071
Huyse van St. Christoffel binnen Delft
: R19243
: C15639
Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen : de geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat, 1411-2000
: R58238
Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen : de geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat, 1411-2000
: R20171
Korte beschrijving van de Inrichting in de Papenstraat ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan.
: R51646

Revision history of "Huyse Sint Christoffel"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies