20 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7420
: S7392
Bord 'D: Rees Delfs Porceleijn vaarder op Amsterd 1753.'
: 104958
Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad van Overschie naar Delft
: R29550
De nieuwe trekweg langs de Vliet
: R30870
Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad van Overschie naar Delft
: R20980
Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad van Overschie naar Delft
: R20982
vroedschapspenning van de gemeente Delft
: 106341
vroedschapspenning van de gemeente Delft
: 106356
Gezicht op Delft vanuit het noordwesten langs de Vliet
: 103504

Revision history of "Jaagpad"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:34, 20 August 2020Marianne (Talk | contribs). . (863 bytes) (+863). . (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Omschrijving straatnaam''' ---- In het algemeen het pad langs rivieren, kanalen et cetera waarover het paard liep dat de trekschuit trok. Hier ook gebruikt als...')
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies