geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Kraanzager

Uit VerhalenWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

In 1594 werd door Cornelis van Uitgeest de houtzaagmolen uitgevonden. Hij deed dit door de krukas met de windmolen te combineren, waardoor de rondgaande beweging van de wieken kon worden omgezet in de op- en neergaande beweging van het zaagraam.
Maar in de tijd waarin Adam Andriesz kraanzager in Delft was, moest de zaagmolen nog worden uitgevonden. Adam leefde namelijk in de zestiende eeuw. Hij was houtzager, maar omdat gebruik werd gemaakt van een zogenaamde kraanzaag, werd dit ambacht ook wel kraanzager genoemd. De kraanzaag diende gehanteerd te worden door twee mannen die elk aan een uiteinde van de zaag stonden. Samen zaagden zij balken en boomstammen, hetgeen zwaar en monotoon werk was. Een kraanzaag leek enigszins op de hedendaagse spanzaag en was een zogenaamde raamzaag.
Alvorens met het zagen aan te vangen werd de boomstam gekantrecht. Kantrechten was het min of meer vierkant hakken van de stam. Dit deed men met een dissel of met een hakbijl. Na het aftekenen van de zaagsneden kon het zagen beginnen. De meester stond bij het zagen op de stam, zijn knecht stond op de grond onder de stam, waarbij de knecht het duidelijk zwaarder had. Hij moest immers de opwaartse beweging maken, moest omhoogkijken en stond dikwijls zaagsel te happen. Wanneer de zon te fel scheen of er neerslag viel werd daartegen bescherming verkregen door een zeildoek te spannen.
Behalve Adam Andriesz leefden er in Delft nog andere kraanzagers, waaronder Jasper Jaspersz en Arent Gerritsz. Deze laatste twee hebben de uitvinding van de zaagmolen nog mogen meemaken.

Kraanzagers aan het werk
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies