geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Nachtwerker

Uit VerhalenWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Hier woont baas Henderik bij iedereen geagt
Een ander werkt bij dag, ik altijt t meest bij nacht
Ik maak rioelen schoon tart elk int schoorsteenvegen
Al die mij goet loon geeft, die laat ik niet verlegen.

Schoorstenen

Zo luidt een gedichtje over de nachtwerker. Een nachtwerker was een secreetruimer of een rioolruimer. Echter, zowel bovenstaand rijm als het gedichtje bij de afbeelding doen vermoeden dat zij daarbij ook schoorstenen veegden. Of dit werkelijk het geval was is niet duidelijk. Mogelijk bedoelden zij met deze ‘schoorstenen’ de rioolpijpen of –goten. Maar naar alle waarschijnlijkheid verrichtten de nachtwerkers diverse vuile klusjes. De Delftse nachtwerker Frans Heijndricksz werd bijvoorbeeld afwisselend nachtwerker en asman (vuilnisman) genoemd.

Geerweg

Zo tussen 1589 en 1636 komen we in de Delftse archieven een groot aantal nachtwerkers tegen. Opvallend daarbij is dat ze veelal aan de Geerweg woonden. En net als hun collegae enkele eeuwen later (de tonnenmannen), vervoerden ook de nachtwerkers hun vracht per schuit, die vermoedelijk ergens buiten de stad geleegd werd.
In de doop- trouw- en begraafboeken komen we maar enkele nachtwerkers tegen. Daarentegen vinden we wel de namen van de nachtwerkers aan de Geerweg in de boeken terug, maar dan met het beroep schuitvoerder. Blijkbaar geneerden enkele nachtwerkers zich voor hun professie en noemden zich liever schuitvoerder. En dat waren ze in zekere zin natuurlijk ook.

Schuit

In het Oud Notarieel Archief (ONA) vinden we een akte terug uit 1626, waarin de namen van vier Delftse nachtwerkers genoemd worden. Het ging hier om de hierboven genoemde Frans Heijndricksz, om Evert Pietersz, Cornelis Arijensz en Gerrit Jansz. De akte handelt over de aanschaf van een strontschuit. Deze wordt in de akte netjes nachtwerkersschuit genoemd. Of de schuit op open water geloosd werd, dan wel dat de lading als mest aan de landbouwer werd verkocht, blijft vooralsnog een open vraag.

Gezondheidsrisico

Ook vroeger al besefte men dat open riolen een gezondheidsrisico vormden, vandaar dat de grachten schoongehouden werden en er restricties waren m.b.t. het lozen van vuil of afvalstoffen uit de textielnijverheid en andere vervuilende ambachten. Er stonden zogenaamde krebben of krabben langs de grachten om het vuilnis in te verzamelen, opdat ook dit niet in het water zou komen. Het water uit de gracht diende namelijk ook als drinkwater. Maar veiliger was het drinken van bier. En gedronken werd er! Van jong tot oud. Wel was er dunbier; bier dat was aangelengd tot een alcoholpercentage van rond de twee procent.

De nachtwerker
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies