10 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Predikanten Oosterkerk in de periode 1847-1983
: R78359
De Oosterkerk : ontstaan en ontwikkeling van onze kerk
: R16546
Programma van de jaarvergadering en bidstond van den Gereformeerden jeugdraad op woensdag 12 september 1928 in de Oosterkerk Vlamingstraat
: R65122
: C13345
Twee ontheemde orgels
: R73493
Programma's van uitvoeringen door Geref. Zangvereeniging "Hosanna"
: R75467
De Contour nader bekeken
: R76222
Contour onzer Beeldende Kunst 1964
: R76241
De Contour nader bekeken
: E477
Contour onzer beeldende kunst 1964
: E707

Revision history of "Oosterkerk"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies