28 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7323
Verkooping van plaatsen in de nieuwe St. Hippolytuskerk : aankondiging van de dagen van verkoop
: R73042
: C44490
Eucharistieviering bij gelegenheid van de sluiting der Sint Hippolytuskerk te Delft, zondag 3 januari 1971
: R29258
De Sint-Hippolytuskerk (1836-1886) in beeld
: R30468
: S3315
: 104344
: 104423
: 104346
: 104085

Revision history of "Sint Hippolytuskerk"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies