geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Spigiljewerker

Uit VerhalenWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

In de Gouden Eeuw werd de welvaart van de rijke bovenlaag op vele manieren tot uitdrukking gebracht. Zo ook via de kledij. Kleding werd uitbundig en rijkelijk versierd met veren, kant, linten en koorden. De koorden werden geproduceerd door een spigiljewercker, ook wel koordenwerker genoemd. Spigilje is afgeleid van espiguilla, een zeker soort passement. Soms was zo'n koordenwerker tevens lintwerker.
Om diverse redenen zwavelde men in vroeger tijden veel stoffen. Daartoe beschikte men over een zogenaamd zwavelhuis. Redenen om stoffen te zwavelen waren bijvoorbeeld bleken of reinigen. Zowel de lintwerkers als de coordewerckers gebruikten bakken bij hun werk om na het zwavelen het lint, de garens of het koord te drogen. In het oude beroepenboek van Glasbergen lezen we het volgende citaat met betrekking tot de koordenwerkers: ’De backen van de spigilje of koorde-werckers [...] sullen mede ghemaeckt werden op steene vloeren.’
In Delft waren Jan Pietersz en Dirck Ariensz als coordewerckers actief. Dirck Ariensz woonde in 1643 op de Koornmarkt terwijl er ene Jan de coordewercker op de Vlamingstraat woonachtig was (1635). Niet duidelijk is of deze Jan dezelfde persoon was als de hierboven genoemde Jan Pietersz (1639).
Voor de vervaardiging van lint waren er reeds sinds de zestiende eeuw lintmolens. Of ook koord op deze (of andere) molens werd geproduceerd is aannemelijk, maar niet met zekerheid te zeggen. Vanaf 1830 kwam de taffe-lintmolen in gebruik. Dit waren weefstoelen waarop vele linten tegelijk geweven konden worden. De tafzijden linten die hierop geweven werden waren van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Met de komst van de lintmolen ontstond in lintweverijen grote werkloosheid omdat de molen het werk van wel twaalf mensen kon overnemen.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies