9 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Portret van Balthasar Gerards
: 105741
: S7180
: S7181
: S7212
Naar Delft heen : fietsroute Delft buiten de stadswallen
: R31454
Ieper koestert zijn stadswallen : Restauratie verdedigingswerken zorgt mede voor verbetering leefklimaat
: R49212
Stadswallen en wapentuig
: R77315
Gezicht op Delft vanuit een fantasie loggia
: 103402
Delft in de verdediging
: E388

Revision history of "Stadswallen"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies