9 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Op Delftsche veemarkt wordt na ruim zeshonderd jaar geen big meer aangevoerd
: R51951
Verslag over... van de Gemeentelijke Keuringsdienst van Vee en Vlees en van de Veemarkt
: R30335
: S7171
: S7231
: S3215
De Delftsche Veemarkt
: R28846
Kerngezonde biggen houden faam van Delftse Veemarkt hoog
: R51848
Rapport aan B. en W. van Delft betreffende geschiedenis en huidige situatie van de veemarkt, d.d. 11-11-1929
: R73034
: 135770

Revision history of "Veemarkt"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies