8 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Ter gedachtenis aan het in gebruiknemen der Westerkerk, derde kerkgebouw der Gereformeerde Kerk van Delft, op 13 november 1924
: R31164
: C29363
"Selig aus Gnade" Albert Becker. Programma van het kerkconcert te geven in de Westerkerk, Hugo de Grootstraat op donderdag 15 mei 1941 ...
: R75471
Kerkdienst ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de heer Leen 't Hart, organist van de Gereformeerde Kerk van Delft, zondagavond 17 september 1978 19:00 uur in de "Westerkerk" te Delft
: R75622
: C13345
: S7393
Programma van het jubileum-concert te geven door het Christ. Fanfare Corps "Soli Deo Gloria" te Delft, ter gelegenheid v.h. 40-jarig jubileum op 28 juni 1960 i.d. Westerkerk a.d. Hugo de Grootstraat
: R65141
Liturgie van de eredienst op zondagavond 17 september 1978 ter gelegenheid van het 40 jaar organist zijn van de heer L. 't Hart,...
: R79510

Revision history of "Westerkerk"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies