geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

* Wijzigingen straatnamen Schiedam

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Wikischiedam.jpg

1700-1800

10.11.1766 aanleg Plantage.

02.03.1767 nm Plantage.

1800-1900

02.06.1856 tot bw Oranjebrug.

05.02.1857 tot sloop Overschiese Poort.

20.07.1857 demping van Mallegat.

22.09.1858 nm Oranjestr,

27.10.1858 sloop Rotterdamse Poort.

01.10.1860 nm Frankestr, Hagastr, Laurensstraat, Leliestr, Schoolstr, Warande, Westerkade.

01.05.1861 nm Nieuwe Markt, Nieuwe Marktstr. Wijz Schoolstr in Willemsstr, Spuistr,

25.05.1864 nm Maasstr.

15.09.1864 tot demping van de Stadsbansloot in de Fuik en om de grond daarvan aan de eigenaren toe te kennen.

25.04.1865 nm Gazstr, Vissersschstr.

17.10.1867 demping Broersvest deel Koolas.

10.03.1868 demping Broersvest tussen Koolas Rotterdamsedijk zie 14.05.1869.

28.08.1868 aanleg Schietbaan.

09.04.1869 vervanging Spoelingbrug.

14.05.1869 vernietiging besluit 10.03.1968. Besluit demping gehele Broersvest.

29.12.1871 bw Koemarktbrug

20.02.1872 uitbreiding Meisjesschool

23.04.1873 bouw Kippenbrug en verplaatsing brandspuithuisje van Balkengat naar Lange Nieuwstr 1.

29.05.1873 nm Ploegstr, Zalmstr.

29.05.1873 herroeping besluit aanleg Schietbaan.

18.06.1880 nm Steenstr

29.10.1880 om alle straten van een naambord te voorzien. Deze zouden zijn van verglaasd ijzer ( emaille) em blaauwen grond en witte letters.

19.08.1881 tot verlening concessie aan RTM.

21.04.1882 vaststelling dat de Koemarkt het eindpunt zou zijn van de stoomtram.

31.10.1884 handhaving nm Kortlandstr, Mariastr en Vrienschapstr.

07.04.1885 tot vervanging Oranjebrug

21.03.1892 demping Baan, Broersveld, Kreupelstraat, Lange kerkstraat, Nieuwe Buurt en de sloot langs Ziekenhuis/Weeshuis.

05.12.1893 vaststelling van de reeds bestaande namen Adrianastr, Bakkerstr, Berendinastr, Dirkje Meesterstr, Doelehofje, Eerste Tuinsingel, Gedempte Broersvest, Helenastr, Hendrik Gabelstr, Hendrinastr, Jacobastr, Kleine Baan ( Hofje van van der Sman)., Konijnenbuurt, Laan Ons Genoegen, Lange Singelstr, Nieuwsticht, Noordvestsingel, Oostsingel, Piet Heinstr, Schotse Poort, Stationstr, Tweede Tuinsingel, Vellevestsingel, Villastr, Wilhelminastr, Willemshofje, Zeestr,

05.12.1893 nm aan straten en wegen die tot dusver geen naam hadden. Bakkersstraat (bekend als Zandwoestijn), Gedempte Broersvest v Werf v Hoek tot 1e Openb Tussenschool, Korte Singelstr v Gedempte Broersvest tot Singel, Emmastr, Noorderstr bekend als de Rooie Koolbuurt, Noorderln ten N v Noorderstr, Oostmolenplein bekend als Land v Belofte, Gedempte Baansloot na demping van de sloot, Overschiesepl, Overschiesedwarsstr bij het vroegere lokaal Aurora, Parallelstr geeft toegang tot de Noorderstr, Polderstr, Oosterstr, Singelkerkstr, Spoorstr.

05.12.1893 vervallen namen Koffijhuissteeg gevoegd bij Westmolenstr, Klein Watertje (Raam) Korte Groenweegje (Kinderbuurt).

05.12.1893 wijziging van Nieuw Westfrankelandsewg in Groenelaan

01.03.1894 nm Het Kamp, Sint Janssteeg, Wilhelminaplein,

01.03.1894 wijz Oostmolenplein in Lange Kerkstr.

07.04.1896 aanleg Strekdam.

28.05.1897 nm Emmaplein. Verpachting Pontje Buitenhavenweg.

27.06.1897 demping sloot Lange Singelstr.

28.06.1898 aanvaarding Heraldische Leeuw, Emmavaas.

11.04.1899 nm Havendijk, Hoflaanstraat, Hoofdplein, Maaskade, Mauritsstr, Nassaustr, Oosterhaven, Oosterkade, Sluisweg, Spuihaven, Voorhavenkade, Westerhaven, Westerkade.

30.05.1899 tot instelling vrijwillig gebruik muntgasmeters.

1900-1950

04.09.1904 nm Prins Frederik Hendrikstr, wijz Mauritsstr in Prins Mauritsstr.

27.07.1904 tot aankoop panden Korte Haven 33 en Westvest 108 om er de Gemeentewerf/Straatmakerswerf te vestigen ter vervanging van de opstallen Gerrit Verboonstraat.

28.10.1904 aankoop gronden Keilen van Mathenesse. Met besluit tot opspuiting. Is grond ten O van Werf Gusto tpv de Merwehavens.

20.12.1904 nm Fabriekstr, Mathenessestr, Plateelstr, Tuinstr, Vriendschapstr. Nieuwlandsestraat.

07.02.1905 nm Eendrachtsplein.

04.08.1905 opspuiten van gronden in de Gorzen. Betreft deel tussen (latere) Nieuwe Maasstraat en Havendijk westelijke deel.

28.11.1905 tot bouw School Prins Mauritsstraat.

5.01.1906 tot gebruik als sportveld van het Excercitieterrein.

21.01.1906 vaststelling uitbreidingsplan met Westerspoorlijn, Vlaardingsedijk etc, alles ten westen van de stad.

31.07.1906 nm Klaaswaalsestr, Laurens Costerstr, Maasdamsestr, Nieuwe Maasstr, Ouddorpsestr, Oude Maasstr, Rhoonsestr, Rozenburgerpl, Rozenburgerstr, Simonshavensestr, Simon Stevinstr,

28.09.1906 wijz Hendrik Gabelstr in Puttershoeksestr, Dirkje Meesterstr in Strijensestr,

20.11.1906 tot toetreding Ver. Nederlandse Gemeenten.

19.02.1907 aankoop Strijensestraat en Puttershoeksestraat.

16.04.1907 wijz Frankestr in Ludwinastr,

14.01.1908 wijz Eendrachtspl in Plein Eendragt, Ludwinastr in Sint Liduinastr,

04.02.1908 aanleg riolering Houtstr en Steenstr,

21.08.1908 wijz Slop v Makkers in Makkersstr

01.12.1908 nm Koninginnebrug, Koninginnepln.

21.09.1909 nm Sint Janshofje

16.11.1909 aankoop 1.13.20 Ha Keilepolder.

01.03.1910 nm Thomas van Kempenstraat, van Smaleveltstr, Veenlantstraat.

15.03.1910 tot opheffing School F en te vervangen door een nieuwe School F. Tot oprichting nieuwe school H.

15.03.1910 tot beschikbaarstelling grond voor schietbaan aan Schiedamsch Vrijwilligerscorps ten W Zuidergors.

16.05.1911 nm verlengde Fabristr.

20.06.1911 afbraak Mallebrug.

16.04.1912 nm Tielman Oemstraat, v. Beverenstraat, Brugmanstraat Anthonie Muysstraat.

08.04.1913 tot instelling Schoonheidscommissie.

27.05.1913 nm Stadhouderslaan en tot bouw school Huysmansstraat.

16.06.1914 nm West Frankelandseweg wijzigen in West Frankelandsestraat. Naam aan pleintje aan eind St Lliduinastraat = St Liduinaplein. Laurenstraat > Laurens Knappertstraat.

14.07.1914 nm Havenstraat, Wilhelminakade en Wilhelminahaven.

25.11.1914; rbsl tot aangaan overeenkomst met de Staat mbt de Domeingronden.

22.12.1914; rbsl tot overname straten van Bouwmij Kortland.

25.02.1915; Plaatsvaststelling school Oude Kerkhof 13.

11.05.1915; tot plaatsing gebouwtje tbv omkleding en toilet op het sportterrein aan de Havendijk.

11.05.1915 verkoop grond aan Gusto. = grond waarop SVV speelde.

17.08.1915 tot oprichting van een nieuw ziekenhuis

17.08.1915 tot reorganisatie van de Havendienst.

07.09.1915 nm Eendrachtstraat en Gustoweg.

09.11.1915 tot verhuur sportveld aan DHS aan overzijde waterleidingbedrijf. Credietverlening rioolgemaal Stadhouderslaan.

08.05.1917 Adm. De Ruyterstraat en Zeeheldenwijk.

25.09.1917 gronduitgifte Scheepswerf de Nieuwe Waterweg.

22.03.1918 nm Louise de Colignystr, Nassau Dillenburgstr, Wm de Zwijgerlaan; Anna v Burenstr. L de Colignyl; Nassau Dillenburgstr; Amalia v Somsstraat.

23.08.1918 verplaatsing Straatmakerswerf van Gerrit Verboonstr n Hoofdstr.

27.06.1919 uitgifte grond Westerkade aan NV Maas & waterweg voor wasserij.

29.11.1919 tot oprichting Cursus Bewaarschoolonderwijzeressen.

21.02.1919 verbreding BK-ln naar 30 mtr. Doortrekking Westerhaven.

18.11.1919 wijz stratenplan omg Laurens Costerstr

16.01.1920 nm Kepplerstr, Marconistr, Snelliusstr, Stephensonstr, Fabripln, Fabristr, Gordonstr, v/d Elststr.

30.01.1920 nm Swammerdamsngl, v Swindenstr.Stephensonstraat, Wattstraat, Franklinstraat, Edisonplein, Galvanistraat, Marconistraat, Voltastraat, Snelliusstraat, Van Swindenstraat, Swammerdamstraat, Copernicusstraat, Cartesiusstraat, Archimedestraat, Kepplerstraat

07.12.1920 nm Katendrechtsestr, Numansdorpsestr, Penningln, Ridderkerksestr,

07.12.1920 wijz Helenastr in Middelharnissestr, Poortugaalsestr, Adrianastr in Sommelsdijksestr,

18.02.1921 nm Pendrechtsestr.

02.12.1921 wijz Polderst in v Leeuwenhoeckstr.

03.02.1922 nm Lekstr, Rijnstr,

31.03.1922 tot verleggen trambaan R'damsedijk

02.06.1922 kosteloze beschikbaarstelling grond aan R'damsedijk tbv bouw van Pompstation.

27.04.1923 nm Parallelweg,

30.06.1924K vastst. bestaande naam Kandelaarwg, Kerkln, Kerkwg, Nieuwstr, Noordeinde, Polderwg, Schiedamsewg, Schiekade, Schietbaanstr, Schieweg, Spoorstr.

14.10.1924 wijz Konijnenbuurt in Noordvestln

13.02.1925 bw nieuwe Koemarktbrug

23.10.1925 wijz Nassaustr in Nassauln.

23.04.1926 afv v LWV Laanslootseweg,

18.02.1927 wijz Deel Klein Groenendal in Lange Achterweg.

18.03.1927 nm Kamerlingh Onnesln, v Marumstr, Morsestr, v Mussenbroekstr, Newtonpl, Newtonstr, Reaumurstr, Swammerdamsngl,

22.07.1927 nm Nicolaas Beetsstr, Nieuwe Waterwegstr, Penningln, Potgieterstr,

13.04.1928 nm Lorentzln, Lorentzpl,

05.06.1928 wijz Brandpad/Ridderkerksestr.

04.01.1929 nm Mesdagln, v Ostadeln, Paulus Potterstr, Pieter de Hooghstr, Rembrandtln, Rubenspl, v Ruysdaelln,

15.02.1929 verkoop grond aan Rdam voor Merwedehavens

11.07.1929 aanleg Sportterrein Laanslootseweg en Laan v Spieringshoek.

29.08.1930 wijz Kinderbuurt en Korte Groenweegje in Groenweegje,

29.08.1930 nm Bosboomlaan, Rubensln.

27.03.1931 uitbreiding Straatmakerswerf Hoofdstr.

28.07.1931 wijz Kam. Onnesln in Professor Kamerlingh Onnesln, Snelliusstr in Snelliussngl,

06.11.1931 ophoging Rotterdamsedijk.

09.02.1932 sloop 30 huisjes tbv bioscoop in Kleine Baan.

05.04.1932 nm Passage

26.07.1932 profielwijz R'damsedijk.

17.03.1933 nm von Leibnizstr, Pascalstr,

17.03.1933 naamgeving Newtonpl, Newtonstr,

03.05.1935 tot vervanging Oranjebrug

01.09.1936 tot aankoop grond tbv Bredere Oranjestr

05.09.1939 nm v Swindensngl

30.06.1947 nm Nieuw Mathenesserstr, v Bleijswijckstr.

07.11.1947 nm scholen tw Erasmus/Theo Thijsen/Goeman Borgesius/Jan Ligthart/ Mathenesse/Comenius/Klaas de Vries/Wm Brouwer/Wm de Zwijger/Burgmr Verveen/Prof Casimir.

21.11.1947 aanleg sportvelden Oude Dijk.

06.02.1948 tot bouw en nm een nieuwe Kippenbrug. Nm Westerhavenbrug. Profielwijziging Rdamsedijk.

28.01.1949 tot demping van de Raamgracht bij Schie/Klein Watertje.


28.01.1949 nm Dr Markusstr, J. Poelsln, Professor Keesomstr, Dr Schornagelstr, Slachthuisln,

07.03.1949 tot vernieuwing Ooievaarsbrug.

25.11.1949 nm Koningin Emmaflat

23.12.1949 nm Singelplantsoen (nog aan te leggen).

1950-1975

27.10.1950 nm Esdoornln, Goudenregenln, Hargsngl, Iepenln, Kamperfoelieln, Kersenln, Ligusterln, Lijsterbesln, Meidoornln, Molensnl, Perenln, Populierenln, Ribesln, Rozenln, Schiedamsewg, Seringenhof, Wingerdln.

27.10.1950 nm Prins Bernardln, Burg. Gijsenln, Burg Honnerlage Greteln, Burg Stulemijerln, Dr Zamenhofstr.

27.10.1950 intr. naam Pijpenland voor Woonwagenkamp.

01.12.1950 tot verkoop grond Sterrebos aan WF.

19.01.1951 nm Marconiwg

28.02.1951 bouw school v BLO, Chr. school v BLO en RK school v BLO.

30.03.1951 tot bouw OLS Kethel.

30.03.1951 credietverl tbv demping Raam.

25.05.1951 tot verkoop Kaarsenfabriek aan Gusto / 450.000.--.

28.02.1952 tot demping Noordmolenstrgracht,

28.03.1952 aanleg Prinses Beatrixpark.

28.03.1952 nm Kommiezenln, demping Sint Annazustersstr,

23.05.1952 sloop eerste huisjes aan de Ln Ons Genoegen.

25.07.1952 naam Prof Aalberselaan, Dr Schaepmansingel, Schaperlaan, P.J. Troelstralaan.

27.10.1952 nm Prins Bernardln.

27.03.1953 uitvoering 2e etappe Sportveldencomplex.

24.04.1953 wijz deel Overschiesestr en deel Schiedamseweg in Overschieseweg

16.12.1953 nm Dr Kuyperln, Lindenln, Mgr Nolensln, Olmenln, De Savornin Lohmanln,

28.05.1954 princ.besl bouw nieuwe Spuisluis.

18.09.1954 nm

21.01.1955 nm Professor Treubln, Ruys de Berenbrouckln

29.07.1955 nm Meeuwensngl

13.01.1956 nm de Brauwweg, van Karnebeekstr, Kievitsln, Koekoeksln, v Limburg Stirumstr, Nachtegaalln, merelln, Nieuwpoortwg, v Oldenbarneveltstr, Paulus Buijsstr, Piersonstr, Schimmelpenninckstr, Strickledewg,

26.07.1956 tot inrichting Oude Spuihaven als Jachthaven

28.09.1956 nm Nieuwe Damln

18.01.1957 nm Bokelweg, Halfwegestraat, Hoge Hemweg, De Hoopstraat, Nijverheidstr, Philippuswg, Slimme Campstr, Veeluststraat

28.06.1957 nm Loeffstr, Mackaystr, de Meesterstr, Roe,"lstr,

28.06.1957 intrekking Dr Markusstr

27.10.1957 nm Molensngl, Seringenhof,

27.11.1957 nm Brandersbrug, Proveniersbrug, Spoelingbrug, Sportparkbrug,

27.02.1959 nm Sportpark Harga, Sportpark Thurlede,

27.04.1959 nm Prinses Beatrixpark.

29.05.1959 tot sloop blok Singel/Overschiesestr bij Stationsplein, tot aanleg Proveniersbrug.

29.06.1959 nm v Maanenstr, Min Donkerstr, Parkweg,

19.07.1959 aankoop Land van Ris.

24.07.1959 naam en besluiten van oa Prinses Beatrixpark, Sportparkbrug en sluiting spoorwegovergang.

18.09.1959 wijziging Stationsplein.

27.11.1959 nm Proveniersbrug (incl aanbest. bovenbouw)

26.02.1960 nm Plesmanstr

27.05.1960 nm Klaas Katerstr, J.C. v Markenstr,

27.05.1960 nm Kwartel, Leeuweriksngl Louis Raemaekersstr, Mees, Reiger, Specht, Spreeuw, Sweelincksngl,

27.05.1960 tot vernoeming Obrecht,

27.05.1960 intrekking Laan Ons Genoegen (1e x), Maaskade

20.10.1961 nm Sint Liduinahof,


25.05.1962 nm Laan van Spieringshoek,

17.12.1962 nm Officierenpad, Schuttersveld,

07.01.1963 nm Laan van Bol'Es, Laan van Spaland, Obrechtstr, Sweelincksngl,

24.02.1964 nm Kappeyne v d Coppellolaan, van der Leeuwln, Marchantln, Nieuwlandpl, v d Palmln, Plein 1940-1945,

27.04.1964 nm Prinses Beatrixln

22.03.1965 nm VR 54 Albert v Raaltepln, Bart Verhallenpln, Bernard Zweerspln, Cornelia v Zantenpln, Dirk Scha,"ferpln, Ed. v Beinumln, Jacob Bijsterstr, Jacques Urluspln, Henriette Bosmanspln, Jan Damenstr, Jozef Oreliosnl, Kor Kuilerstr, Louis Zimmermannpln, Peter v Anrooyln, Regoutstr, Ruysstr, Scholtenstr, Sem Dresdenpl, Toon Verheijstr, Willem Andriessenln, Willem Landre,'pln.

22.03.1965 nm VR 56 Conradstr, v Heekstr, Regoutstr, Ruysstr, Scholtenstr.

22.03.1965 opheffing Poldervaart

27.09.1965 wijz Provinciale weg nr 15 in Churchillwg.

25.10.1965 nm VR 168 Olympiawg, (verl.) Parkweg, Sportln, VR 169 Johan Braakensiekstr, Louis Raemaekerstr, VR 170 Verspeekstr.

22.11.1965 nm Johann Strausspl, Mozartln, Puccinistr, Borodinlaan

26.06.1967 Vaststelling bestemmingsplan Schienoko.

27.11.1967 nm Lisztpl, Rossinistr, Schubertpl, Sibeliuspl,

25.08.1969 nm Poldervaartpd, Smetanaln,

24.09.1969 kredietverlening bouw uitbreiding Politiebureau.

24.08.1970 aankoop Passage.

02.09.1970 aanleg parkeerterrein achter Oude Kerkhof en Bagijnhof.

24.09.1971 koopavond verplaatst naar donderdag.

24.01.1972 creditering Polderbemalingsplan en opheffing Poldervaart.

28.02.1972 overname en sluiting RK Begraafplaats per 1.04 as.

24.04.1972 nm Gimbergpad, Laseurpad, de la,` Marpl, Royaardspl, v Rijkpd,

29.05.1972 onttrekking/verkeer Raamsteeg.

22.04.1974 sloop Parallelweg 34 woningen. Bouw van 46 woningen in de Binnenstad (Gedempte Baansloot eo).

21.05.1974 aanpassing en renovatie Hargweg 8.

24.06.1974 nm Hooiland, Kaag, Laagland, Oever, Rietkraag, Weide.

28.08.1974 bouw Station Nieuwland.

1975-2000

27.01.1975 nm verl Koekoeksln

26.03.1975 nm Sint Janshof

25.08.1975 nm Neherstr

27.09.1976 nm Over de Vesten, Sandvikstr,

13.12.1976 intr. naam Achtersingel; Bagijnenhof; Doelehofje; Doelestraat; ’s Graveland langs de Schie; Gustostraat; Hoflaanstraat; Kethelweg; Kepplerstr, Ln Ons Genoegen (2e x ), Louronstr, Merelln, Nieuwe Buurt, Nieuwe Sluis, Nieuwsticht, Noordvestln, Otterbuurt, Sint Janshofje, Sint Janssteeg, Sluiswg, Spoorstr, Sterrebos, Tuinstraat; Vellevestsingel; Vm Hofje van Belois; Vijfsluizen en Willemshofje.

21.06.1977 bouw nieuwe locatie GEB aan de van Heekstraat.

19.09.1977 nm Koolhovenstr, Ruysstr,

17.10.1977 nm Okkersteeg,

19.06.1978 nm buurten met kastelen, molen, glas, boten, ambachten, drankindustrienamen.

18.06.1979 nm Boeier, Botter, Koggeschip, Laurens Costerhof, Praam, Punter, Scheepvaartwg, Schoener, Schokker, Schouw,

21.01.1980 nm Langen Bogert

19.05.1980 reconstr. Marconiplantsoen.

16.06.1980 nm Olivier v Noortstr,

16.03.1981 nm Prinses Beatrixpark aan bijgekomen gedeelte. Schiedamsewg,

16.03.1981 intr nm Poldervaart;Verl Rubenslaan, Alphons Ariënsstraat.

27.04.1981 nm Leendert Keesmaathof, Leendert Langstraathof,

15.11.1982 nm Laan, Nieuwe Buurt,

15.11.1982 tot sloop Reaumurstr, Stationstr,

16.05.1983 nm Kaarsenmakershf, Kleermakerpd, Kolenbranderstr, Koperslagerhf, Leerlooierpad, Mandenmakerhf, Schrijnwerkerstr, Stoelenmatterhf,

16.05.1983 intr Molen-, glas- en drankindustrienamen. Vgl rbsl 19.06.1978.

17.06.1983 VR 155 oa Buitenwaterkering.

26.07.1983 wijz Kon. Emmaflat in Burg. Stulemeijerln

13.12.1983 fusie de Regenboog, de Erasmusschool en de Goeman Borgesiusschool tot 2 scholen, nog een naam.

19.03.1984 VR 51. ????

16.04.1984 Begrenzing van Koemarkt verlegd.

16.04.1984 nm Matlingweg

25.06.1984 nm Korte Achterweg, Laan Ons Genoegen, Pastorietuin, Roosbeek,

25.09.1984 principebsl nm Mary Zeldenrust, Mina Krusemanstr

28.02.1985 nm Huis te Merwestr, Huis te Vlietstr, Kasteelwg, Muiderslotstr, Slot Assumburgpd, Slot Haamstedepd, Slot Loevesteinstr, Slot Moermondstr,

04.03.1985 nm Aletta Jacobs, A. Salomons, C. Pothuis, J. Naber. B. Perk,El. Koeten, Harkje Benthem, Mary Zeldenruststr, Mina Krusemanstr, Blikslager, Hoefsmid, Munterstr, Reaumurstr, Spykerstr,

15.04.1985 koppeling en naamgeving diverse scholen en kleuterscholen.

17.06.1985 nm Minckelerstr, Volkerakstr.

10.03.1986 intr nm Klein Groenendal, Kon Emmaflat, Oude Dijk, Roos Vosstr,

03.11.1986 nm Stationsplein.

15.12.1986 wijz bestemmingspl Sommelsdijksestr.

13.04.1987 nm Lindenhof, Stadserf,

29.06.1987 nm Ringerspd, wijz deel Hoogstr in Lange Achterweg

08.02.1988 nm Kepplerstr, Land van Ris, wijz Lange Singelstr in Kepplerstr.

18.04.1988 nm Nieuwsticht,

25.06.1988 nm Nicolaas Arie van der Burgsngl

10.10.1988 nm Groenweegje, Palmboomstr,

19.12.1988 nm Nieuwe Waterwegstr(verlengde),

06.03.1989 Wijz deel bij Tweede Tuinsngl in Tweede Tuinsngl en Ohmstr.

04.09.1989 nm de Akkers, Boekweitakker, Gerstakker, Haverakker, Koolzaadakker, Linzeakker, Maisakker Roggeakker, Speltakker, Tarweakker, Vlasakker

09.10.1989 nm Mercuriuswg, Minervawg

13.11.1989 nm Bijdorplein, Trimpad,

18.12.1989 nm Mariahf

05.02.1990 nm fietspad Kerkweg.

23.04.1990 nm Prinsenhoek.

02.07.1990 nm Atalantahf, Aureliahf, Dagpauwooghf, Hofpad, Koolwitjehf, Oranjetiphf, Spannerhf, Vlinderhoven, Zandooghf.

22.10.1990 nm Bramengaarde, Druivengaarde, Frambozengaarde, de Gaarden, Gaardenpad, Moerbeigaarde, Nijhoffpl, Perzikengaarde, Pruimengaarde, Slimme Watering,

15.04.1991 nm Delflandbrug,

16.09.1991 nm Adr. Banckertstr, Jan Evertsenweg, Jan van Galenstr, Karel Doormanweg, Piet Heinpd,

09.12.1991 nm Anijsveld, Basilicumveld, Kamillevld, Kervelvld, Laurierpad, Lavendelveld, Majoraanveld, Mieriksveld, Saffraanveld, de Velden, Veldpad,

20.07.1992 nm Merwedestr, Schieveste, Verl. Fortunaweg.

01.02.1993 nm Brandewijnpd, 's Gravelandsekade, Hollandiahof, Korenwijnpd, Moutwijnpd

19.04.1993 nm Dilleveld.

01.06.1993 nm uitbreiding 4 zijstraten v Koekoeksln.

01.06.1993 uitvoering Beheersplan Nieuwland.

05.07.1993 nm de Biepad, Prinses Beatrixln op Vm terrein Bad Groenoord

05.07.1993 intr. de Biestr.

07.02.1994 nm Bospad, Burgmr Honnerlage Gretehf, D. Gerhardtstr, Korianderveld, Melisseveld, Rozemarijnveld, Schermerhornln, Dr Willem Dreesplein. intr. dl Churchillweg,

19.09.1994 nm Adm. Tromphof.

12.12.1994 nm Groenoordstr, Huis te Riviere, Leliëndaal, Nieuwe Passage, Stadserf, intr. Blekerstr, Huis te Riviereweg, Laurens Costerhof, Schotse Poort, verl. Boomgaardstr, 's Grav.l.wg, herind. Emmaplein.


24.04.1995; nm Havenbogen, Vuurvlinderhof. aanpassing 's Gravelandseweg, Zwaluwlaan.

18.09.1995 nm Doelebrug????? Stadhouderskade.

24.06.1996 nm >s-Gravelandseplas.

16.12.1996 nm Ringvaart en Hoofdvaart.

07.07.1997 intrekking Albert Hahn, Bolnessestraat eva

27.11.1997 aanpassing Kerklaan/ Windas, Joppelaan, Buitenkerklaan, Olivier v Noortstraat.

05.10.1998 nm Admiraal Lucashof; Daniel Pichotstraat; Jan van Galenstraat; Warmoezenierpad.

2000-2011

21.01.2002 aankoop moskee Vijgensteeg door de Vernieuwde Stad BV.

11.02.2002 Straatnaamgeving Sveadal en Sveaborg vanuit de groslijsten.. Betedal, Fjelddal, Fjorddal, Tundradal, Abbaborg Malmö Olof Palmeborg, Göteborg, Helsingborg, Trelleborg, Astrid Lindgrenborg, Alfred Nobelborg, Dag Hammerskjuldborg, Greta Garboborg, Ingrid Bergmanborg, Raoul Wallenbergborg, Selma Lagerlöffborg, Gustav Vagaborg,

22.04.2002 Straatnaamgeving Joop den Uijllaan en Ko Suurhoflaan.

27.10.2003 naamgeving in Sveaparken.

05.04.2004 Naamgeving >t Kruithuis en Korte Havensteeg; Klaas Heeringastraat; Mookhoeksestraat; Slikkerveersetraat; Spijkernisserstraat; Stellendamse-straat; Hendrik Roelantsstraat; Herman Paradiespad; Houthavenbrug;

28.06.2004 Er komt geen Islamitische Basisschool.

13.09.2004 Naamgeving Land van Belofte en Sebastiaanshof.

27.06.2005 vaststelling nota Wijkgericht Werken. Er is een voorstel voor een nieuwe wijkindeling.

12.07.2005 Ferdinand Bordewijkstraat; Gerbrandystraat; Groen van Prinstererstraat; Nicolaas Eliashof; Pieter Sandersplein; Spoorstraat;Treubstraat.

19.09.2005 tot bouw 2e El Furkan.

21.06.2007 tot vaststelling Monumentenverordening met gelijktijdige intrekking van de verordening van 1994.

15.12.2011 tot openstelling winkels op zondag. Schiedam is daarmee verklaard tot toeristenstad.


2003

B&Wbesluit 11.11.2003

 • Cornelis Jacobsz Brouwerstege;

2005

B&Wbesluit 12.07.2005

 • Ferdinand Bordewijkstraat
 • Nicolaas Eliashof
 • Gerbrandystraat
 • Goeman Borgesiusstraat
 • Groen van Prinstererstraat
 • Pieter Sandersplein
 • Spoorstraat
 • Treubstraat;

B&Wbesluit 26.07.2005

 • Adrianus van den Eelaartpad
 • Arnoldus Daalmeijerstraat
 • Pieter Loopuytstraat
 • Pieter Sandersplein
 • Piet van Gentstraat
 • Gerardus Blankenheymstraat
 • Simon Rijnbendestraat
 • Simon Rijnbendepad
 • Willem Hasekampstraat;

2006

B&Wbesluit 11.07.2006

 • Vlietlandplein

2007

B&Wbesluit 16.01.2007

 • Boxhornstraat;

B&Wbesluit 10.07.2007

 • Molendijkveld

B&Wbesluit 24.07.2007

 • Timjanveld;

B&Wbesluit 27.11.2007

 • Burgemeester van der Lippad

2010

B&Wbesluit 12.01.2010

 • Olifantsteeg en Trambrug.

B&Wbesluit 22.06.2010

 • Beneluxpad

B&Wbesluit 17.08.2010

 • Schievesteweg
 • Parallelweg
 • Bokelweg
 • Houtzagerij

2011

B&Wbesluit 25.01.2011

 • Staatsliedenbrug
 • Laantje van Rip
 • Bospad
 • Cartonnagestraat.


B&Wbesluit 13.07.2011

 • Oranjeburgh

B&Wbesluit 06.06.2011

Naamgeving Johan Verhulststraat.

Van Beethovensingel naar Willem Andriessenlaan.

B&Wbesluit 29.11.2011

Ontbinding van de Vernieuwde Stad Verwerving BV en de Vernieuwde Stad Schiedam BV per 1.12.2011.

B&Wbesluit 14.02.2011

Aanwijzing van het Zusterhuis Nassau Dillenburgstaat ?? tot Gemeentelijk monument.

B&Wbesluit 19.02.2011

OJV project Schievestebrug.

B&Wbesluit 12.06.2011

Ontbinding Stichting GOA. Had restschuld van € 1.200.000.

2012

B&Wbesluit 17.04.2012.

Namen in Oranjeburgh

 • Anna van Saksenstraat
 • René van Chalonstraat
 • Willem de Rijkestraat
 • Zusterpad.

2013

B&Wbesluit 29.10.2013

Naamgeving fietspaden.

 • Vockestaertpad,
 • Jan van Schijndelpad,
 • Adam Pijnackerpad,
 • Huigenhofpad,
 • Spalandpad,
 • Woudhoekpad,
 • Joppepad,
 • IJsbaanpad,
 • Prinses Beatrixpad,
 • Valeriuspad,
 • Piet van Gentpad
 • West Frankelandsepad,

Fietspaden aansluitend op dezelfde naam te geven

 • Parkweg,
 • Schiedamsedijk,
 • Schiedamseweg,
 • Sportlaan,
 • Harkje Benthempad
 • Veldpad.

Naamgeving paden Prinses Beatrixpark.

 • Abtsmolenpad,
 • Drakenpad,
 • Egtelpad,
 • Ezelpad,
 • Ganzenpad
 • Geitenpad,
 • Karperpad,
 • Kattenpad,
 • Kikkerpad,
 • Libellenpad,
 • Prinses Beatrixpark,
 • Salamanderpad
 • Vossenpad.

2014

B&Wbesluit 28.01.2014

Naamgeving Nelson Mandelaplein voor Stadserf. Stemmen in met het voorstel van Mari Dingenouts maar zal aan de Commissie Naamgeving voorgelegd worden.

B&Wbesluit 6.05.2014

De straatnaam Klaas Katerstraat, Jan Oudegeeststraat, Willem Pastoorsstraat en Henri Polakstraat van toepassing te laten zijn op de straten als aangegeven op de tekening. Naamgeving aan de ontsluitingsweg van Schieveste naar ’s Gravelandseweg Noorderweg en de brug aanliggend hieraan Noorderbrug.

B&Wbesluit 10.06.2014

Vaststelling Bestemmingsplan Kethelse Venen.

2015

B&Wbesluit 13.01.2015

De straatnamen Klaas Katerstraat en Jan Oudegeeststraat krijgen een gewijzigde loop t.o.v. besluit 06.05.2014

B&Wbesluit 20.01.2015

Naamgeving Lakensteeg aan steeg tussen Hoogstraat 143/145 en Lange Haven 124/126.

B&Wbesluit 10.02.2015

Wijziging van de ventweg Burgemeester van Haarenlaan tussen Parkweg en Willem Pastoorsstraat te noemen Willem Pastoorsstraat. Wijziging van de ventweg Burgemeester van Haarenlaan tussen Parkweg en Hugo de Grootstraat te noemen Hugo de Grootstraat. Naamgeving Ketheltunnel en Tunnelpad. Betreft de landtunnel van Rijksweg A4. Het pad als calamiteitenroute te zien.

B&Wbesluit 24.02.2015

Rijksweg A 4 te noemen Rijksweg A 4 en Rijksweg A 20 te noemen Rijksweg A 20.

B&Wbesluit 03.03.2015

Overdracht schoolgebouw Nieuwe Damlaan 762 over te dragen aan Stichting Islamitisch College. Besluit tot herontwikkeling van het Gat van Bolmers

B&Wbesluit 17.03.2015

Naamgeving fietspad parallel aan de Hogenbanweg Hogenbanpad Naamgeving fietspad van Hogenbanweg naar Parallelweg Schievestepad en fietspad af rotonde achter Station NS via fietsbrug naar Delflandseweg Parallelpad en de bijbehorende brug Parallelbrug. Het fietspad in het Volkspark van Rubenslaan naar West Frankelandsedijk Rubenspad.

2016

B&Wbesluit 5.04.2016

 • Fultonplantsoen,
 • Bellstraat,
 • Buys Ballotsingel
 • Dieselstraat.

B&Wbesluit 03.05.2016

 • Esther Vergeerstraat
 • Anky van Grunsvenpad
 • Mark Huizingastraat
 • Westmolenplaats.

B&Wbesluit 21.06.2016

 • Taansteegbrug.

B&Wbesluit 28.06.2016

 • sport en recreatiepark Willem Alexander.

2017

B&Wbesluit 24.01.2017

Hof van Spaland instelling rookverbod. Definitief besluit nacht afsluiting Havendijk van 23.00 tot 7.00 uur

B&Wbesluit 31.01.2017

Vaststelling Gemeentelijke Monumentenlijst. Zonder namen.

B&Wbesluit 07.02.2017

 • Gustaaf Meijerstraat.
 • Jannetje Verbakelstraat,
 • Cornelis van der Loostraat,
 • Pieter van der Kuystraat,
 • Jacob Quartelpad.

B&Wbesluit 14.02.2017

Aangaan van exploitatie overeenkomst met Liduina Kwartier Ontwikkeling BV en Stichting Zadkine.

B&Wbesluit 28.02.2017

Aanleg Geboortebos bij Volkstuincomplex Vijfsluizen.

B&Wbesluit 18.04.2017

 • Veenweidepad.

B&Wbesluit 25.04.2017

 • Jacob Quartelbrug.

Prinses Beatrixpark:

 • Bijenpad,
 • Eekhoornpad,
 • Eendenpad,
 • Konijnenpad,
 • Reigerpad,
 • Uilenpad,
 • Drakenpad,
 • Ganzenpad,
 • Karperpad,
 • Kattenpad
 • Vossenpad.

Poldergebied, Fietspad beginnen bij Polderweg en eidigend bij Kiotoweg (R’dam) het Schiedamse deel te noemen Polderdwarspad. Het fietspad in het verlengde van de Parallelbrug tot ’s Gravelandseweg Parallelpad.

B&Wbesluit 09.05.2017

Vaststelling plan The World is My Home. OJV Het Vizier Mariastraat 4 t/m 10.

B&Wbesluit 16.05.2017

Gemeentelijke Monumentenlijst. Intrekking Dam 10, Groenelaan 64, Grote Markt 5, Hoogstraat 21 en 74. Lange Kerkstraat 26-28, Lange Nieuwstraat 65-67, Nassaulaan 70, Nieuwe Haven 59, Singel 155-157, Schiedamseweg 47-49 Warande 169.

B&Wbesluit 30.05.2017

Aanleg Poldervaartviaduct.

B&Wbesluit 15.08.2017

Naamgeving in Sportpak W.A. De weg van Laan van Bolés tot overgang in pad Cricketweg in Cricketpad en pad parallel aan Cricketpad Handbalpad.

B&Wbesluit 26.09.2017

Gemeentelijke Monumentenlijst Broersveld 81-87, Lange Nieuwstraat 71 en Hoogstraat103 .

2018

B&Wbesluit 16.01.2018

Wetenschappersbuurt:

 • Nieuwe straat bij Dr Zamenhofstraat > Dr Zamenhofpad.
 • Straat achter en parallel Dr Zamenhofpad >Professor Keesomstraat met intrekking oude naam.
 • Pad ter hoogte van Jan Leeghwaterstraat > Jan Leeghwaterpad.

Intrekking Cornelis Drebbelstraat en te noemen Buys Ballotsingel. Ruimte achter Buys Ballotsingel > Buys Ballothof.

B&Wbesluit 27.03.2018

Harga Midden:

 • Ireen Wuststraat
 • Ellen van Langenpad.
 • Marianne Vosstraat.
 • Inge de Bruynstraat
 • Inge de Bruynbrug.
 • Stephan van den Bergstraat.
 • Nouschka Fontijnpad.
 • Ephe Zonderlandstraat.
 • Pieter van den Hoogenbanstraat.
 • Sven Kramerstraat.

Opmerkingen

Besluitenlijst B&W nagekeken tot en met 27.03.2018

Bronvermelding

Rook, W.P. privé-archief.

Wiki

Wikischiedam.jpg
WikiSchiedam

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies