159 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' op geweer M.95 afstand 200m, gehouden van 11 t/m 13, en 19 t/m 21 mei 1906
: 104536
Suat Öztürk kwam levend vanuit Turkije naar Nederland maar hij gaat ooit in een kist terug
: R31572
De moffenhoer : met oranje verf krijgt ze een hakenkruis op haar kale schedel gekladderd"
: R17283
Bezoek aan Shahrirs vrouw, Een Nederlandsche , geboortig uit Delft
: R51786
Verbanning, Justitiekosten en executie-rekeningen
: R67815
Snoeien van aloude kastanjes op St. Agathaplein begonnen
: R67873
Kabaal om Willem I : het tweede huwelijk met gravin d'Oultremont
: R71435
Tijdmachine, schatkamer, studiezaal
: R78545
Rare oom maakt kinderboek
: R26115
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871

Revision history of "11 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies