76 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: 102250
Tien vragen aan Bram Stoeken
: R61752
Reinier de Graaf en de Koninklijke Societeit te Londen
: R63147
Delft's geschiedschrijvers
: R63631
Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso
: R51766
De Bodebus in de Lage Landen : inventarisatie van bodebussen van gemeenten, waterschappen en ambachtsgilden
: R30587
Historisch overzicht van de maskerade voorstellende: de ommetocht van Nikephoros II Phocas binnen Byzantium na zijne kroning tot keizer in 963, te houden op 14 Juli 1903 door leden van het Delftsch Studentencorps
: R17089
Programma van de maskerade voorstellende den ommetocht van Nikephoros II Phocas binnen Byzantium, na zijn kroning tot keizer in het jaar 963, te houden te Delft, door leden van het Delftsch Studentencorps op 14 Juli 1903
: R17090
Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag
: R61336
Gids voor de excursie door Zuid-Oost Twenthe van de vereniging ''Het Grondbezit'' op 14 juli 1949
: R72035

Revision history of "14 juli"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies