155 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Overlijdingsbericht tevens levensbericht uit de N.R.C. van 14 Juni 1934
: R64531
: S7162
Het Hammenpoortje
: R52237
Jan van Herwijnen toont zijn laatste werk
: R61523
Martinus Willem Beijerinck
: R62252
Op Delftse paden ---- langs Delftse wegen
: R65807
Kwetsbaar 'oudje' staat er hulpeloos bij
: R67882
Dromen in stijlkamers
: R71851
Kermis, een volksvermaak in de schijnwerpers
: R22556
Kwartierstaat onderzoek Leendert Arie Koolhoven Delft 14 juni 1897 - 21 mei 1975
: R31277

Revision history of "14 juni"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies