60 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: 137458
Delftse fotograaf wint prijs in L.A.
: R72322
In memoriam Johannes Christiaan van Dijk, geboren 14 November 1874, overleden 28 Juli 1931 vanaf 13 November 1912 bestuurslid en ultimo 1913 voorzitter van de Delftsche Vereeniging voor Lichamelijke Opvoeding
: R61387
In memoriam Johannes Christiaan van Dijk, geboren 14 November 1874, overleden 28 Juli 1931 vanaf 13 November 1912 bestuurslid en ultimo 1913 voorzitter van de Delftsche vereeniging voor lichamelijke opvoeding
: R61388
Luc Lutz, 17 nov. 1924 - 14 november 2001
: R29091
Veldritkrant World Cup 2004 - 2005 : zondag 14 november 2004 : Wereldbeker Veldrijden voor junioren, neo-amateurs, vrouwen en professionals. Wedstrijd voor trimmers
: R57042
Old Master Pictures, 14 November 1991
: R71429
Digitale knipselkrant Erfgoed Delft en Omstreken
: R69940
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149
: S7322

Revision history of "14 november"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies