63 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7269
Naar Delft
: R24855
Portret van Cornelis Schutter, kapitein van de artillerie
: 105355
Opening crematorium Iepenhof Delft, donderdag 14 april 2011
: R60496
: S3512
Rapport, Ontwerp van Wet en Memorie van toelichting met bijlage, der koningin aangeboden door de staatscommissie voor de regeling der rechtspositie van de kerkgenootschappen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 16 april 1921, nr. 144
: R65358
Rede uitgesproken op 16 april 1973 door de Rector Magnificus ir. H.R. van Nauta Lemke
: R65946
Aanspraak aan de leden van het Genootschap van wapenoefening onder de spreuk : tot herstel der Delftsche schutterij voor vrijheid en vaderland, plegtig vergaderd op de schutters Doele te Delft, den 16 april 1784
: R25252
De Schip-hoorn : weekblad voor Schipluiden en Den Hoorn
: R19397
Studies International Council on Archives = Etudes Conseil International des Archives
: R19506

Revision history of "16 april"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies