115 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104600
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104606
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
: S7134
Zonder titel
: 179035
Delft als handelscentrum voor Delfland
: R54682
Geschiedenis Oude Kerk gedurende de middeleeuwen Wetenschappelijke zwanenzang van dr. Oosterbaan Postume uitgave in bewerking van mevrouw Schravendijk
: R62511
Bespreking van deel III (De tachtigjarige Oorlog, door Dr. J.C.H. de Pater) van de geschiedenis van Nederland o.l.v. Prof. H. Brugmans
: R64190
Opgravingen te Monster Onderzoekingen naar het slot van Polanen
: R64345
Dubbel Delft
: R65378

Revision history of "16 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies