55 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd, georganiseerd door de vereniging 'Oranjedag', 16 september 1908
: 102605
: S7214
De synagoge te Delft 70 jaar 5622-5692, 1862-1932 : enige grepen uit de geschiedenis der Joden te Delft
: R72082
De synagoge te Delft 70 jaar 5622-5692, 1862-1932 : enige grepen uit de geschiedenis der Joden te Delft
: R72083
Heropening Stads Doelen : tekstboekje van de uitvoering 5e symphonie en Missa Solemnis van Ludwig van Beethoven op vrijdag 16 september 1927 door de afdeeling Delft van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
: R60728
Statuten der N.V. Machinefabriek Reineveld IJzer- en Metaalgieterij te Delft, 16 september 1937
: R71119
Jubileumboekje uitgegeven t.g.v. het 250-jarig bestaan van het zangkoor van de Parochie van Maria van Jesse, Burgwal 20 te Delft : 1723-1973, 16 september 1973
: R23464
Ampliatie ende alteratie van de Ordonnantie van de Brandewyn-Excyns, 16 september 1670
: R25876
: S3014
Digitale knipselkrant Erfgoed Delft en Omstreken
: R68661

Revision history of "16 september"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies