42 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Amsterdam zonder vijgeblad
: R25894
Nieuwsblad monumentenzorg en archeologie :
: R59417
: S7257
Extract uit de resolutiën van de Heeren Staaten van Holland ende Westvriesland in hun E.G.M. vergaderinge genoomen op woensdag den 17 september 1788
: R17043
Keur, regelende het onderhouden der waterkeeringen of kaden van de polders in Delfland, en verder daartoe behoorende belangen, 17 september 1859
: R61934
Oude kunst- en antiekbeurs der Vereeniging van Handelaren in oude Kunst in Nederland
: R63125
Kinder Cantate uitgevoerd bij de onthulling van het standbeeld van Hugo de Groot te Delft op 17 september 1886
: R68003
Kerkdienst ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de heer Leen 't Hart, organist van de Gereformeerde Kerk van Delft, zondagavond 17 september 1978 19:00 uur in de "Westerkerk" te Delft
: R75622
Liturgie van de eredienst op zondagavond 17 september 1978 ter gelegenheid van het 40 jaar organist zijn van de heer L. 't Hart,...
: R79510
Kinder Cantate uitgevoerd bij de onthulling van het standbeeld van Hugo de Groot te Delft op 17 september 1886
: R23434

Revision history of "17 september"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies