69 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' op geweer M.95 afstand 200m, gehouden van 11 t/m 13, en 19 t/m 21 mei 1906
: 104536
Kasteelkatern :
: R58297
Tien vragen aan Rolf Katte
: R34979
De derde spoorweg Amsterdam-Zuid-Holland
: R52196
Zijn daden bennen groot
: R60741
Een verdwijnende tol
: R72416
Uitnoodiging tot bijwoning der plechtigheid bij het standbeeld van Hugo de Groot op de markt te Delft op zaterdagmiddag 19 mei 1934 door de afdeling Delft der Vereeniging voor Volkenbond en Vrede
: R72674
Vijf eeuwen Nassau Oranje's : ter gelegenheid van 50 jaar Oranje Nassau Museum, in samenwerking met Het Prinsenhof : tentoonstelling 29 maart - 19 mei 1974
: R76890
Allegorie op de deugden van Willem van Oranje
: 105311
Plaque met het zijaanzicht van het grafmonument van Willem van Oranje
: 125111

Revision history of "19 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies