32 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Delfia Batavorum bestaat een kwart eeuw
: R54667
Linnenweversbus ''leefde'' bijna drie en een halve eeuw. Ziekenfonds, dat aan duizenden mensen hulp en steun heeft geboden, werd pas dit jaar opgeheven
: R73753
: S7316
Gegevens n.a.v. de zesde tentoonstelling in Philippona -expo te 's Gravenhage, 1 september t/m 20 oktober 1973; thema: Juiana 25 jaar koningin; 25 schilders schilderen koningin Juliana - In de kleine expo: Oranje-borden kollectie sinds 1909 van
: R56926
Ommegang door Utrechts muzikaal verleden : openbare les aanvaarding lectorsambt R.U. Utrecht, 20 oktober 1965
: R72917
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149
Het dagboek van Schermerhorn
: R76575
Het dagboek van Schermerhorn
: R76576
Catalogus Delfter Keramik im 20. Jahrhundert Osterreichisches Museum für angewandte Kunst 18. oktober - 17. november 1957
: R53544
Catalogus Delfter Keramik im 20. Jahrhundert Osterreichisches Museum für angewandte Kunst 18. oktober - 17. november 1957
: R53545

Revision history of "20 oktober"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies