110 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7142
Loterijen in oud Delft. Goed "gokje" ten bate van de "schamele studenten" Grootscheepse loterij voor het Delftse gasthuis (1563-1564)
: R62518
Vergeelde papiren; over de lotgevallen van de "Delftsche Courant
: R63705
Historalia, betreffende los- en lijfrenten in vroeger eeuwen te Delft, 1554-1784
: R72873
: S7425
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149
Digitale knipselkrant Erfgoed Delft en Omstreken
: R68692
Zeepbol met het familiewapen Van Steelandt uit Den Haag
: 103592
Gerrit Dirckz. Meerman of Gerrit Fransz Meerman
: 105509
Tamboer-majoorstok van de Delftsche gewapende Burgerwacht
: 104241

Revision history of "21 februari"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies