79 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: 190550
: 190551
Aanschrijving voor het bestuur der stad Delft tot het houden van een processie. etc. om voorspoed van de wapenen der Christenheid tegen de Turk, van 9 Julij 1565
: R67485
Bulletin officiel du comité central, 22 augustus 1913
: R52847
Inwijding synagoge te Delft : orde der plegtige feestviering bij de inwijding der Israelische Synagoge te Delft op den 26 Menachem 5622, 22 augustus 1862
: R25294
De bewening van Christus
: 103756
Westerheem
: R56330
: 101898
Het fideï-commis de residuo
: R63095
Nautilusbeker met zingende faunen
: 105618

Revision history of "22 augustus"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies