7 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: 125210
: S3466
: S3337
Extract uyt de resolutiën van de Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt Vergadering 25 october 1787
: R55352
Samuel Desmaretz, M.D. geaccordeerd, op de apotheek van 't Gasthuis alhier medicamenten te mogen ordonneren, etc.
: R67733
Schriftelycke conferentie ghehouden tot Delff, den 26en en de 27en February 1613, tusschen ses kerckendienaren om te beramen eenighe bequame middelen waerdoor de swaricheden voor eenige jaren in de kercken alhier te lande ontstaan op het aldergevoe
: R25453
: 130946

Alhier

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Wikischiedam.jpg

Omschrijving straatnaam

EW een vanouds bekende uitdrukking bij beschrijvingen of adressering van poststukken om aan te geven dat de genoemde persoon (geadresseerde) in dezelfde plaats woont als de lezer of afzender. NS 3.10.1969 Het gebruik is niet meer toegestaan omdat de verwerking van de post erdoor bemoeilijkt wordt.

Bronvermelding

Rook, W.P. Het nieuwe straatnamenboek Schiedam, Straatnamen van Schiedam: Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatieaanduidingen, Post Scriptum, 2003.

Wiki

Wikischiedam.jpg
WikiSchiedam

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies