7 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S4117
: S7134
: S7185
: S3505
: S3674
Floris (II) Florisz. van de Boekhorst, (ca. 1300 - tussen 1383 en 1389), onder meer baljuw van Delf- en Schieland en kasteel van Vreeland
: R16869
De baljuw van Delfland eischt een jaarlijksch geschek van de Ambachtsbewaarders van 't Hof van delft
: R67615

Baljuw

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Hier kunt u de tekst ingeven.

Het woord baljuw komt van het Latijnse "baillivus", dat "persoon belast met een bestuursfunctie" betekent. Waarschijnlijk stelde koning Filips II van Frankrijk in de twaalfde eeuw de eerste baljuw aan. De functie werd vooral bekleed in de gewesten Holland, Zeeland, in België en Noord-Frankrijk.

Taken van de baljuw De baljuw zetelde in het stadshuis of dorpsherberg. Baljuws hadden als taak om de openbare orde in grafelijke gebieden te handhaven. Daarnaast spoorden ze wetsovertreders op en waren ze betrokken bij rechtszaken. Ze verzamelden bewijsmateriaal en zorgden ervoor dat rechtszittingen in goede banen werden geleid. Het was niet ongebruikelijk dat baljuws voor het leven werden aangesteld, maar soms bekleedden ze deze functie voor vijf of tien jaar. Daarnaast bewaakten baljuws ook nog de rechten en het persoonlijke domein van de vorst. Toch was de precieze invulling van de baljuw niet helemaal duidelijk, omdat de samenleving nauwelijks geïnstitutioneerd was.

Andere benamingen In andere Nederlandse gewesten en in Vlaanderen had de baljuw een andere naam. Zo was in het Belgische Brabant de meier actief en in plaatsen als 's-Hertogenbosch, Antwerpen en Turnhout bekleedde de "schout" dezelfde functies als de baljuw. Het beroep is vanaf de achttiende eeuw uitgestorven.

Bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/verdwenen-beroep-de-baljuw

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies