geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Bart Verhallenplein

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

tussen Van Beethovenlaan en Toon Verheystraat; Groenoord-midden; rbsl 22.03.1965 / 21.02.1978. Bartholomeus Adrianus Verhal¬len (1870-1940), Ne¬derlands musicus en componist van voornamelijk muziek voor harmo-nieorkesten. Hij was leraar aan het Haags Conservatorium. Op muzi¬kaal gebied heeft hij ook in Schiedam zijn sporen nagelaten. Hij was n.l. orkestdirigent van de plaatselijke schutterij en is jarenlang lid en erelid geweest van de Koninklijke Zangvereniging ‘Orpheus’. Speciaal op Schiedam gericht schreef hij de Gymnasiastenmars en Majoor Vissermars. Grote bekend¬heid verkreeg hij nadat hij de mars de Rotterdamse Vlag had gecompo¬neerd, welke mogelijk beter bekend is als de volkswijs en waarom zouwen we treuren, want de bajes is zo groot. Hiermee kreeg het werk een grote populariteit, maar werd daarmee wel gelijktijdig verlaagd tot een straatdeun. (Woonerf 1978).

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies