geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Beneluxtunnel

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De, in 1961 opgerichtte, Beneluxtunnel BV was een particu¬lier initiatief dat ontstond uit de noodzaak om een goede Noord-Zuid ver¬binding te krijgen tussen beide Maasoevers. Naast particuliere bedrijven werden ook plaatselijke over-heden deelnemers in het risicodragend kapi¬taal. Zo ook Schiedam, naast Rotterdam en Vlaardingen. De bouw, die niet op Rijkskosten kon gebeuren, werd dus bekostigd door de gelden die door de deelnemers ingebracht werden. Dit geld moest terugkomen en dat bracht weer de noodzaak mee dat tol geheven moest worden. Vanaf de opening, door Ko¬ningin Juliana op 5 juli 1967, steeg het aanvankelijk erg lage gebruik van de tunnel zeer geleidelijk. In 1979 was het geïnvesteerde vermogen te¬rugverdiend zodat men per 19 december van dat jaar de tunnel overdroeg aan het Rijk, dat, zoals bepaald was, nu verder voor het onderhoud ging zorgen. Op oudejaarsavond 1979 werd de tunnel tolvrij. Genoemd naar de tolunie die BElgie, NEderland en LUXemburg op 5 september 1944 overeenkwamen.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies