geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Bierpeiler

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bierpeiler
In de Lage Landen lag in vroeger tijden de bierconsumptie erg hoog. Men dronk maar liefst zo’n driehonderd liter bier per persoon per jaar. De reden daarvan lag niet alleen in de smaak en de verdovende werking van alcohol, maar meer in de veiligheid en voedzaamheid van deze drank. Doordat bier alcohol bevat was het veiliger te drinken dan het water uit de grachten. Bovendien was het door ingrediënten als graan en gist voedzaam en rijk aan vitamine B en andere belangrijke stoffen.

Delft was van oudsher een belangrijke bierstad. Reeds uit het prilste begin van de dertiende eeuw zijn er gegevens bekend over het brouwen van bier in deze stad. In de Middeleeuwen, maar ook daarna nog, was de bierconsumptie zeer hoog. Vooral nadat men overstapte van spontane gisting op het toevoegen van gist nam de bierproductie een grote vlucht. Hoewel in de Middeleeuwen veel bier in abdijen en kloosters werd gebrouwen (veelal door vrouwen) verrees in Delft de ene na de andere bierbrouwerij langs de grachten.
Het Delftse bier was van hoge kwaliteit en befaamd tot ver buiten de stad. Van Antwerpen tot in Duitsland werd het goudgele vocht uit Delft gedronken. Net als nu werd er ook vroeger al belasting geheven over de producten die ingevoerd of verhandeld werden.
Om de hoogte van de heffing vast te stellen had de gemeente ambtenaren in dienst. Om de accijns op bier te bepalen waren dat de bierpeilers. Pieter Jacobsz Rijcke was zo’n bierpeiler die in Delft woonde en werkte. Hij ging de herbergiers, tappers en bierslijters af en controleerde het peil in de tonnen. De bierpeiler was een beëdigd ambtenaar. In Utrecht luidde de eed die bierpeilers aldaar af moesten leggen als volgt: ‘Ick sweere, dat ick in ’t peylen van de bieren de peylstock boven in de tonnen door het bom ofte deuvickgat recht tot onder op de grond toe zal insteecken’ (1641, Glasbergen).

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies