26 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Binnenwatersloot
: 146770
: S7189
: S7161
Bestek en voorwaarden waarnaar voor rekening van de firma J.Waltman Jr. te Delft zal worden aanbesteed: Het sloopen van perceel, Binnenwatersloot no. 35, het maken van een nieuw gebouw aldaar, en het verbouwen van het perceel Binnenwatersloot no. 33.
: R51674
: S3224
: S7241
: S7311
: S2908
: S7137
: S7151

Revision history of "Binnenwatersloot"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies