geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Boterstraat

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Wikischiedam.jpg

Jeneverpanden

 • Boterstraat 6: M.G. van der Burg/M. Witkamp, pakhuis Triest, rond 1900.
 • Boterstraat 8: M.G. van der Burg/M. Witkamp, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 6/8: Weduwe A. van den Eelaart, distilleerderij, eerste helft twintigste eeuw.
 • Boterstraat 12: A. van Buijsen, mouterij, rond 1900.
 • Boterstraat 24: M.M.J. van Otterdijk/J.H.W. Remmers, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 26: J.F. Timmerhaus en Co/K.L. Bijlo, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 30: J.W.C. Hodes, branderij Hodes en Co, rond 1900.
 • Boterstraat 32: Gebr. Nieuwhof, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 38: Y.H. Hoppe, stoommolen De Afschaffer, rond 1900.
 • Boterstraat 42: J.J.G. Nolet, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 44: J.J.G. Nolet, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 55: J.J.G. Nolet, pakhuis Odessa rond 1900.
 • Boterstraat 60: J. van Katwijk, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 67: Fa. J.H. van Gent, branderij, rond 1900.
 • Boterstraat 69: J.H. van Gent, pakhuis, rond 1900.

Bronvermelding

Lans, N. Schiedam bouwt op jeneververleden, een wandeling door de tijd. TDS drukwerken, 2000.

Omschrijving straatnaam

Van Overschieseplein naar Ooievaarssteeg; Centrum.
De Boterstraat behoort tot het oudste stadsgebied en is als begaanbare weg ouder dan de stad zelf. We mogen hierbij stellen dat met het ontstaan van de huidige Boterstraat (en de Hoogstraat) de vorming van de stad een aanvang nam. Omstreeks 1240 zijn nl bedijkingen uitgevoerd die het poldertje van Dirc Bokel omsloten en waarvan we met zekerheid aan kunnen nemen dat het de huidige Boterstraat en Hoogstraat betrof. Feitelijk dus een dijk zijnde moesten deze straten het ingesloten land beschermen tegen het water voor het geval de Schie buiten haar oevers zou treden. Het marktgebeuren in de nog jonge stad heeft zich afgespeeld op het Marktveld (de plaats waar het Stadhuis staat) en de naam-vorming van de Boterstraat schijnt zijn oorsprong te vinden in het feit dat een bepaald gedeelte van dat Marktveld was aangewezen voor de boterhandel. Het gedeelte Hoogstraat en Grote Markt tussen Korte Dam en Ooievaarssteeg werd eertijds ook tot de Boterstraat gerekend maar had daarnaast ook de naam ‘Beneden de Kruisstraat’. Achter het Stadhuis was in die vroege tijd ook de Beestenmarkt. Het begin van de straat lag ook niet altijd op dezelfde plaats. Dat lag nl eerst bij de Kreupelstraatsloot waarover het ‘Onze Lieve Heersheultje’ de verbinding vormde in de richting van de Overschiesche Poort. Dat stuk weg werd weer aangeduid als Rijkeinde en Beneden het Heultje bij de Overschiesche Poort. Dat de Boterstraat als dijk een lager niveau had dan de Hoogstraat kwam omdat het een inlandse dijk was. De huidige bebouwing dateert hoofdzakelijk uit de 18e en 19e eeuw.

Bronvermelding

Rook, W.P. Het nieuwe straatnamenboek Schiedam, Straatnamen van Schiedam: Historie en verklaring van Schiedamse straatnamen en lokatieaanduidingen, Post Scriptum, 2003.

Wiki

Wikischiedam.jpg
WikiSchiedam

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies