geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Broodweger

From VerhalenWiki

Revision as of 10:03, 18 September 2013 by Erfgoed Delft en Omstreken - Peter van der Kruk (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Op de website Achter de gevels van Delft kunnen we lezen dat er in 1539, als eerste eigenaar na de stadsbrand van 1536, een broodweger woonde in de Maen. De Maen was de naam van een pand op de Markt nabij de Cameretten (tegenwoordig Markt 4). Volgens dezelfde website was zijn weduwe daar nog woonachtig in 1561, terwijl we in het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543) kunnen lezen dat er in dat jaar ene Job in de Maen woonde. Mogelijk was deze Job dus dezelfde persoon als genoemde broodweger.
Hoewel we tegenwoordig vaak horen klagen dat er te veel regeltjes en wetten zijn, was dat vroeger eigenlijk al niet anders. Ook toen waren er veel zaken bij wet geregeld en ook toen werd er door de overheden toezicht uitgeoefend op eerlijke handel en kwaliteit van de producten. En niet in de laatste plaats werd er toezicht gehouden teneinde de verschuldigde accijns te kunnen innen.
Op allerlei gebied waren er controleurs en toezichthouders. Veelal waren zij beëdigd en in dienst van de gemeente. Zo waren er wijnroeiers, korenmeters, bierpeilers enzovoort. Ook de broodweger behoorde tot deze groep.
Wanneer we het oude beroepenboek van Glasbergen raadplegen zien we de volgende beschrijving van dit ambt: ‘ambtenaar die controleert of bakkers de voorschriften betreffende gewicht, samenstelling en prijs opvolgen.’ Hierna volgen drie citaten over broodwegers uit resp. Haarlem 1483, Gouda 1488 en Amsterdam 1484: ‘Soe sal elck backer gehouden wesen goet broot te backen van goeden kies [smaak], ende elck salt geven opt stuck, dairt de brootwegers opsetten…’ , ’Item so wes broet datter te licht is, dat sellen die broetwegers an stucken snyden ende den armen geven…’ , ’dat die broetwegers broet wegen alsoe dicke [vaak] alst hem genuegt, ende waer zy willen…’.

Links, bakkerij in de zeventiende eeuw. Rechts, de Maen bevond zich in het rechter pand.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies