1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Portret van Willem Reyersz. de Langue
: 157477

Bundel van den, Willem Willemsz

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Twee landschappen van Willem van den Bundel
Landschapschilder Willem Willemsz van den Bundel (Bondel) werd geboren te Brussel in 1576 (oktober 1631 gaf hij zijn leeftijd op als 55 jaar oud, bron ONA-Rotterdam). Hij was de zoon van Guiliaem Gillisz van den Bundel en Maritgen Ritsersdr. Zoals veel Vlamingen tussen 1572 en 1585, trok ook de familie Bundel naar de Noordelijke Nederlanden. Het gezin kwam in Delft te wonen aan de Voldersgracht. Vader Guiliaem was waard in 'De Verloren Zoon' (Voldersgracht nr.12).

Op 23 april 1600 stapte Willem in het huwelijksbootje met Susanna Wijcart uit Antwerpen. Hoewel het echtpaar ten tijde van het huwelijk in Amsterdam woonde, vond het huwelijk in Delft plaats. Ook Willems broer en collegaschilder Hans van den Bundel woonde in Amsterdam. Diens vrouw was de zuster van de echtgenote van kunstschilder Pieter van Bronckhorst.
Het echtpaar van den Bundel kreeg een zoon Willem, die eveneens het schildersvak koos. Helaas overleed deze zoon vrij jong in 1623. Ook kregen zij een dochter Susannitgen. Willems echtgenote overleed in 1615 waarop hij naar Delft terugkeerde. Hij vond een nieuwe liefde en huwde opnieuw in 1617. Nu was zijn bruid Maritgen Cornelisdr die op de Oude Langendijk woonde. Ook uit dit huwelijk werden kinderen geboren; de dochters Angenieske (1625) en Geertruijt (1629) en nog een zoon.
Willem woonde met zijn gezin aan de zuidzijde van de Vlamingstraat in een pand genaamd 'De Moole'. Hij zal zeker contacten onderhouden hebben met de kunstschilder Pieter van Bronckhorst, die niet alleen in dezelfde straat woonde, maar wiens broer bovendien met een zuster (Maritgen) van Willem getrouwd was. Ten onrechte wordt deze Maritgen weleens de dochter van Willem genoemd. Dit is echter onmogelijk want Maritgen moet omstreeks 1588 geboren zijn (Willem was toen pas 12). Immers, zij trad in 1608 als jongedochter in het huwelijk. Een andere aanwijzing dat het om een zuster gaat en niet om een dochter vinden we in het woonadres: Maritgen trouwde vanuit het ouderlijk huis aan de Voldersgracht en niet vanuit de Vlamingstraat.
Willem van den Bundel trad in 1623 toe tot het Sint-Lucasgilde waarvan hij in 1634, 1635 en 1639 deken was. Op 25 november 1619werd hij als getuige opgeroepen (dan vermeld als omtrent 43 jaar oud) voor een beoordeling van een Caravaggio.
Gillis II van Coninxloo was getuige bij zijn huwelijk en er wordt verondersteld dat Van den Bundel zijn leerling was. Diens invloed is zeker zichtbaar in Van den Bundels vroege werk (Willigen). De verkoop van een aantal van zijn werken in 1644–1645 in Leiden wijst op een mogelijk verblijf in deze stad. Willem werd begraven op 12 januari 1655, zijn vrouw op 27 april 1658, beiden in de Nieuwe Kerk.

Bronnen: ONA-Delft, DTB-Delft, DTB-Rotterdam, ONA-Rotterdam, Ecartico, RKD, Obreen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies