geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Burcht van der, Jonas Jansz

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Jonas Jansz van der Burcht werd tussen 1590 en 1600 geboren. Zijn ouders waren vermoedelijk Jan Jansz van der Burcht, die schilder was, en Maritgen Daelhem die beiden aan het Oosteinde woonden. Jan en Maritgen waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden: Jan uit Mechelen en Maritgen uit Dendermonde. Jonas was tapijtwever, plateelbakker en faïenceschilder en stond ingeschreven bij het Delftse Sint-Lucasgilde.
Op 28 september 1625 trad Jonas in het huwelijk met Pieternelle Dircx. Zij woonden in de Broerhuisstraat ter hoogte van het huidige huisnummer 8. Het echtpaar kreeg vijf zonen: Jan (1626); Dirck (1630); Arien (1633); Abraham (1636); Jacob (1638). Abraham werd slechts zeven maanden oud, de overige zonen bereikten de volwassen leeftijd. Pieternelle overleed in 1647, Jonas in 1660. Beiden werden begraven in de Nieuwe Kerk.
Uit onderstaande tekst uit Oud Holland zou een geboortejaar van omstreeks 1596 blijken:

26 Maert 1624 verklaren Jonas van der Burch, out 28 jaeren, Pieter Mathijsz, out 56 jaeren, Jan Augustinusz, out 31 jaeren, schilders, alle geschildert hebbende en noch schilderende ten huyse van S'. Aert Spierincx, dat sij, neffens Jaqües de Groot in 1623 gedurich hebben geschildert bij den req* Aert Spierincx. waar zij nog schilderen – en dat sedert i Nov. 1622, Zondags en in de week, in den winter en in den zomer, zoolang zij konden zien, en daarvoor kachels en stoven hebben gehad, welke extra-uren boven hun daggelden betaald werden.
Verclaerden mede, dat zij geduyrende den vorigen tijt noyt heele stucken aen malcander hebben geschildert, maer dat zoo haest alle reijsen enich patroon van een stuck gereet was, dat datselffde hun datelijck es affgehaelt om 'voor de tapytzijers onder 't werck te ghebruijcken'.

Bronnen: Kalden, Ecartico, DTB-Delft, Historisch GIS.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies