1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Portretfabriek Van Mierevelt
: E556

Man de, Cornelis Willemsz

From VerhalenWiki

(Redirected from Cornelis Willemsz de Man)
Jump to: navigation, search
Cornelis de Man door Taco Hajo Jelgersma
Cornelis Willemsz de Man kwam uit een kinderrijk gezin. Zijn vader, Willem Cornelisz de Man, was goudsmid en woonde in de 'Gekroonde Pelicaan' op het Marktveld. Zijn moeder heette Sara Doendr de Vries van Bolgersteyn. Zoals in veel goudsmedenfamilies, bracht ook het geslacht de Man kunstschilders voort. Want, hoewel zijn jongere broers Doude en Anthony het edelsmeedvak kozen, koos Cornelis voor de schilderkunst.

Cornelis werd geboren te Delft op 1 juli 1621, bijna een jaar na het trouwen van zijn ouders en was daarmee het oudste kind uit het gezin. Een dag later werd hij al gedoopt. Zijn vader en moeder overleden resp. in 1666 en 1682. In 1642 werd Cornelis lid van het Sint-Lucasgilde voor kunstschilders, dat haar residentie had aan de Voldersgracht. Cornelis was een van de regenten van de Kamer van Charitate. In 1682 schilderde hij een engel die een vierkant armenbrood uitdeelt en schonk het doek aan de Kamer in de Schoolstraat. Daar bevindt het zich nog steeds.
Maar er zijn meer doeken van hem bewaard gebleven, waaronder het portret van weldoenster Clara van Sparwoude. Vermaard is zijn schilderij uit 1639 van een walvisverwerkende fabriek in Smeerenburg (Spitsbergen). Hij was echter nooit in dat gebied geweest en had het doek geschilderd naar een Deens origineel.
Cornelis was een veelzijdig kunstschilder en schilderde genrevoorstellingen, kerkinterieurs, portretten, landschappen, vruchtenstillevens, marines en allegorieën. Naast kunstschilder was Cornelis de Man ook etser. Hij werkte achtereenvolgens in Delft, Frankrijk, Italië en Delft. Er is van hem geen huwelijk bekend en evenmin kinderen. Hij overleed begin februari 1706 en werd op de vijftiende van die maand begraven in de Nieuwe Kerk. Hoewel bij de RKD twijfel bestaat of Cornelis in Delft of Den Haag begraven is, lezen we in ONA-Delft, 25 augustus 1717, inv. 2529G, fol. 303 duidelijk dat hij 'binnen deze stad' (Delft) is overleden.

Traankokerij op Spitsbergen door Cornelis de Man

Bronnen: Ach Lieve Tijd Delft nr.4, Ecartico, RKD, Wikipedia, DTB-Delft, Delftse Goud- En Zilversmeden, ONA-Delft.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies