105 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: C3788
: S3305
Delft. De Romantische school. Willem van Oranje
: R28803
Marginalia I-II. Dialogen
: R28804
Overzicht der afzonderlijk verschenen werken [van Dirk Coster]
: R18106
Brieven 1905 - 1930
: R78076
Brieven 1931 - 1946
: R78082
Brieven 1950 - 1956
: R78083
Het dagboek van de heer Van der Putten
: R78084
Napoleon : historische visioenen. Dostojefski : een essay
: R78085

Coster, Dirk

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Dirk Coster.jpg

Dirk Coster de persoon

Naar hem werd het Dirk Costerplein in de wijk Voorhof genoemd. Toneelschrijver, essayist en criticus Dirk Coster, geboren te Delft op 7 juli 1887 als zoon van Hendrik Nicolaas Coster en Martina Haagman. Zijn vader was timmerman-aannemer. Dirk zou tweemaal trouwen; 1e met Elisabeth Cornelia Coster op 8 december 1920. Elisabeth was tekenares. Het huwelijk liep stuk waarna een echtscheiding volgde op 23 mei 1949. Dirk huwde voor de tweede keer op 2 december 1955. Ditmaal was zijn bruid Maria Gerarda van Kranendonk. Zij was onderwijzeres en dichteres en woonde tot haar huwelijk op het adres Oude Delft 124. Dirk Coster woonde aan de Voorstraat op nummer 101 (zie foto). Aan de gevel van deze woning is een gedenkplaat bevestigd (zie foto). Uit zijn eerste noch uit zijn tweede huwelijk werden kinderen geboren.

Kennismaking met de literatuur

Toen Dirk dertien was werkte hij eventjes op het kantoor van het Delftse bedrijf Van Markens Drukkerij NV. Later dat jaar (1900) ging hij werken voor de Nederlandse Gist- en Spiritus Fabriek, eveneens in Delft, waar hij aanvankelijk op de loonafdeling werkte. Maar al snel plaatste men hem over naar het secretariaat van J.C. van Marken (oprichter van de fabriek). Van Marken hield zich toen alleen nog maar bezig met het personeelsorgaan De Fabrieksbode. Het is derhalve niet ondenkbaar dat Dirk Coster aan dit blad heeft meegewerkt. Tijdens een avondcursus die door het bedrijf georganiseerd werd, maakte Dirk kennis met de literatuur. Nog zeer jong, in 1903, nam hij ontslag teneinde zich aan de literatuur te gaan wijden.

Ontmoeting in het buitenland

Dirk wilde voor enige tijd naar Italië maar ontmoette in Brussel de schrijver_dichter Pieter B.A. van der Meer de Walcheren welke ontmoeting grote invloed op het leven van Dirk Coster zou hebben. Dirk kwam uiteindelijk niet in Italië, maar in Parijs terecht. Eenmaal terug in Nederland (1909) bracht hij zijn vertaling van Gustave Flauberts Trois Contes uit onder de titel De legende van H.Juliaan den herbergzame. Andere werken volgden, waaronder poëzie, en Coster begon tevens als criticus bekendheid te genieten. Coster publiceerde in meerdere organen en richtte, samen met zijn vriend Just Havelaar, een tijdschrift op.

De Duitse bezetting

Tijdens de Duitse Bezetting was Coster lid van de Nederlandse Kultuurkamer. Dit was een door de bezetter ingesteld instituut waarbij iedereen die een vak op het gebied van de kunst wilde uitoefenen, zich moest aanmelden. Het uitoefenen van een dergelijk beroep zonder zich bij de Kultuurkamer aan te melden was strafbaar. Hoewel Coster na de oorlog niet veroordeeld werd om zijn lidmaatschap van deze kamer, was zijn rol op literair gebied uitgespeeld.

Erkenning

Dirk Coster heeft voor zijn werk tijdens zijn leven twee prijzen gewonnen: in 1926 de C.W. van der Hoogt-prijs (voor Verzameld Proza) en in 1953 de Marianne Philips-prijs (voor zijn gehele oeuvre). Toen Coster 65 jaar was, in 1952, werd hem het ereburgerschap (de gouden erepenning) van de stad Delft aangeboden door burgemeester de Loor. Twee jaar later verleende de Universiteit van Amsterdam hem een ere-doctoraat.
Dirk Coster overleed op 8 oktober 1956 op 69-jarige leeftijd. In 1963 werd door de R.K. Studentenvereniging 'Sanctus Virgilius' een borstbeeld (zie foto) van Dirk Coster aan de stad Delft geschonken. Het bronzen beeld werd vervaardigd door de Delftse beeldhouwer Henk Etienne. De onthulling van het beeld werd gedaan door burgemeester D. de Loor in aanwezigheid van Marie Coster-Van Kranendonk, de weduwe van Dirk. Het staat in de tuin van het Meisjeshuis (hoek Oude Delft met de Boterbrug).
Het graf van Dirk Coster en zijn tweede vrouw Marie van Kranendonk is te vinden op begraafplaats Jaffa, graf 1-50-180.
Het opschrift van de grafsteen luidt:

Dirk Coster
7 Juli 1887
8 October 1956
en
Marie G. Koster-
van Kranendonk
9 November 1891
27 Februari 1979

TE WETEN TE DROMEN
EN TOCH NIET TE
KUNNEN ONTWAKEN
ZULK EEN DROOM
IS OOK HET LEVEN

Maria Kranendonk

Maria Kranendonk werd geboren in 1891 en woonde tot 1940 op Oude Delft 124. Zij is meer dan 45 jaar in het (basis)onderwijs werkzaam geweest. Zij schreef gedichten, waarvan er enkele werden opgenomen in De Stem; er is oa ook een bundel “Verzen” uit 1927. Van De Stem was zij tot 1940 redactie-secretaresse. In 1955 trouwde zij met de schrijver Dirk Coster en verhuisde ze naar het huis van Coster aan de Voorstraat. In de uitgave van de Verzamelde Werken van Dirk Coster heeft zij een belangrijk aandeel gehad. Van haar hand is o.a. een bundel gedichten uit 1927.

Het graf van Dirk Coster

Het graf dreigde in 2014 geruimd te worden, maar de gemeente heeft de grafrechten voor een periode van 10 jaar kunnen verlengen, gezien de betekenis van Dirk Koster voor de geschiedenis van Delft. Aan hem is in de Canon van Delft (2013) een van de 50 vensters gewijd.

Bronnen

DTB-Delft, Wikipedia, Historici.nl, van der Krogt, Achter de gevels van Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies