13 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
De Delftse Bijbel van 1477
: R17028
Bijbels en burgers : vijf eeuwen leven met de bijbel : Delftse Bijbel 1477-1977
: R25142
De Delftse Bijbel : het oudste boek in de Nederlandse taal, 1477
: R29211
Restauratie-verslag Delftse Bijbel
: R16865
Delftse bijbel voor priester én burger
: R75141
De Delftse Bijbel : een sociale geschiedenis 1477 - ca. 1550
: R80653
1477 - de Delftse bijbel - 1977
: R25193
Programma voor de herdenkingsbijeenkomst '500 jaar Delftse bybel' op woensdag 18 mei 1977 in de Oude Kerk te Delft
: R20478
: S7184
Portret van Maria Jorisdr. Pijnaecker
: 157478

Delftse Bijbel

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Nadat Johannes Gutenberg in Mainz in 1455 het eerste met losse letters gedrukte boek liet verschijnen, een Latijnse bijbel, duurde het nog enige tijd voordat deze nieuwe boekdrukkunst in de Nederlanden voet aan de grond kreeg. In 1473 werden in het zuidelijke Aalst de eerste boeken gedrukt. Maar deze boeken waren, net als de Gutenberg-bijbel, in het Latijn.
Het eerste Nederlandstalige gedrukte boek verscheen in 1477 in Delft. Ook dat boek was een Bijbel (de 'Delftse Bijbel'), maar wel in de volkstaal. Overigens was het alleen een vertaling van het Oude Testament, zonder de psalmen. We kennen de plaats van verschijning, de namen van de drukkers/uitgevers en de precieze datum dat het zetwerk voltooid werd (10 januari), omdat achterin het boek een 'colofon' werd opgenomen.

'Colofonpagina' van de Delftse Bijbel

Onder het stadswapen van Delft staat de volgende tekst:

Deese ieghenwoerdige bible mit ho
ren boecken, ende elc boeck mit alle
sijne capitelen, bi enen notabelen mees
ter ouergheset wt den latine in
duytsche ende wel naerstelic gecorri
geert ende wel ghespelt: was gemaect
te delf in hollant mitter hulpen gods
ende bij ons iacob iacobs soen en[de] mau
ricius yemants zoen van middelborch
ter eeren gods, ende tot stichtigheit
ende lerijnghe der kersten ghelovighe[n]
mense[n]. Ende wort voleynd, int iaer
der incarnacien ons here[n] duysent vier
hondert zeue[n] en[de] tseuentich, den thien
den dach der maent ianuario

(Deze huidige bijbel met haar boeken, en elk boek met al zijn hoofdstukken, door een achtenswaardige leraar goed vertaald uit het Latijn in het Nederlands en bovenden nauwkeurig gecorrigeerd en zuiver gespeld, was gedrukt in Delft in Holland met de hulp van God en door ons, Jacob Jacobszoon en Mauritius Iemandszoon van Middelburg, ter ere Gods, en tot opbouw en onderrichting van de christen-gelovige mensen. En werd voltooid in het jaar van de incarnatie van Onze Heer duizend vierhonderd zeven en zeventig, de tiende dag van de maand januari.)

Jacob Jacobszoon was blijkens de familiewapens onderaan de pagina (het linker, met de drie waterleliebladen) lid van het rijke en invloedrijke Delftse geslacht Van der Meer. Zijn totale productie als drukker/uitgever bedraagt, voor zover wij weten, 72 titels. Van Mauricius Yemantszoon weten we verder niets; vermoed wordt dat hij de geldschieter van het project was. Na de Delftse Bijbel zijn deze twee wapenschilden (als drukkersmerk) nog in twee andere uitgaven verschenen.

Van het belang van de Delftse Bijbel weten wij meer. Hoewel er al eerder een bijbel in de volkstaal was verschenen (in 1360), was dat in de vorm van een handschrift en dus was de verspreiding daarvan zeer beperkt. En hoewel we de precieze oplage van de Delftse Bijbel niet kennen (die wordt geschat op 250 exemplaren), was dit de eerste keer dat de bijbel beschikbaar kwam voor 'het volk', dat zonder tussenkomst van priesters zelf de bijbel konden lezen.

De Delftse Bijbel is hier online te bekijken.
Een recent proefschrift handelt over de invloed van de Delftse bijbel: Bestand:Gods woord gemeengoed.pdf

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies