geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Glasmaker

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Om het beroep van glasmaker uit te mogen oefenen moest men lid zijn van een gilde. Het gilde voor de glaesmaeckers was hetzelfde als dat van de kunstschilders, namelijk het Sint-Lucasgilde. Glaesmaecker werd je niet zomaar. Net als bij de andere gilden begon je ook hier als leerjongen om vervolgens via gezel toe te werken naar je meesterproef. Wanneer je voor die proef geslaagd was mocht je jezelf meester noemen en je als glasmaker en glasschrijver vestigen. Als meesterproef moest vaak een gegraveerd glas gemaakt worden. Soms ook een lantaarn.
In tegenstelling tot steden als bijvoorbeeld Leiden, waarvan vermoed wordt dat het glazenmakers en schrijversgilde pas tegen het einde van de zestiende eeuw ontstond, kende Delft al eerder zo’n gilde. Getuige eerder genoemd *document (ontploffing kruithuis) dat handelde over de periode 1537 tot 1593, waaruit blijkt dat voornoemd gilde reeds begin zestiende eeuw in Delft actief was.

Het beroep glasmaker omvatte zowel het plaatsen van vensterglas als de productie van drinkglazen, lantaarns, enz. Bovendien moesten ze ook de kunst van het glasschrijven beheersen. De prachtigste kunstwerken zijn door glaesmaeckers vervaardigd. Ook het glasschilderen door middel van kleuren in te branden behoorde tot hun vakgebied, evenals het vervaardigen van gebrandschilderde ramen. Sommige glasmakers waren daarom naast hun lidmaatschap van het glazenmakersgilde, tevens lid van het kunstenaarsgilde dat eveneens onder het Sint-Lucasgilde ressorteerde.
Gegraveerd glas met het wapen van Delft

Het Delftse Sint-Lucasgilde was gevestigd aan de Voldersgracht. Onlangs werd op de plaats waar dit gilde gevestigd was een gebouw in oude stijl gebouwd. Niet geheel historisch verantwoord, maar het geeft toch een redelijk beeld van hoe het ongeveer was. In dit gebouw is nu het Vermeercentrum gevestigd.
Een gilde trad meestal protectionistisch op voor haar leden. Zo mochten glasmakers uit de ene plaats geen werkzaamheden uitvoeren in de andere plaats. Tijdens vrijmarkten kon daar van worden afgeweken en mochten ook buitenstaanders hun producten aan de man brengen.
In documentatie over kunst gaat het doorgaans overwegend over de schilderkunst. Soms wordt er ook wat aandacht aan de beeldhouwkunst besteed. En bij zeer hoge uitzondering aan de zilversmeedkunst. Maar de glaskunst wordt helaas nimmer over gerept. Onterecht! Want ook bij deze discipline van de kunst zijn prachtige kunststukken vervaardigd.

Bovenstaande tekst is ontleend aan het boek Delft gezien door de ogen van HET DELFTSE GESLACHT STUIJLING en met toestemming van de schrijver geplaatst.

  • dit document wordt in bovengenoemd boek beschreven
Links glasmaker, midden glasschilder, rechts glas-in-loodzetter
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies