442 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Portret van Hugo de Groot
: 104895
Boekenkist van Hugo de Groot
: 103414
haarlokje van Hugo de Groot (1583 - 1645)
: 102452
Portret van Hugo de Groot (1583-1645)
: 104965
Portret van Hugo de Groot op 49-jarige leeftijd (1583 - 1645)
: 104069
Beeld van Hugo de Groot
: 104419
Beeld van Hugo de Groot (1583 - 1645)
: 105065
Zilveren penning op het ontsnappen in een boekenkist van Hugo de Groot uit Loevestein
: 134064
Zilveren penning op het overlijden van Hugo de Groot (1583 - 1645)
: 103558
Portret van Hugo Cornelisz. de Groot (1511-1567)
: 102980

Revision history of "Groot, Hugo de"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies